Utylizacja ścieków domowych z toalet

Transport i uzdatnianie ścieków domowych

Ścieki domowe z toalet obejmują wszystkie wody ściekowe powstające w wyniku spłukiwania toalet. Firma Sulzer wspiera klientów w znajdowaniu odpowiednich rozwiązań do szybkiej i efektywnej utylizacji ścieków z nieruchomości mieszkalnych i do transportowania jej do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

Pompa

  • Zatapialna pompa ściekowa, typ ABS AS
    Pompy zatapialne AS są wytrzymałe i niezawodne, wyposazone w silniki o mocy od 1 do 3 kW i są przeznaczone do pompowania wody oczyszczonej, wód odpływowych i ścieków z budynków i zakładów w terenach mieszkalnych i komercyjnych.

  • Zatapialna pompa z rozdrabniaczem, typ ABS Piranha
    Pompy ściekowe Piranha z rozdrabniaczem umożliwiają niezawodne i ekonomiczne pompowanie ścieków pod wysokim ciśnieniem w instalacjach prywatnych, miejskich i komunalnych.

Stacja podnosząca

Może Cię także zainteresować