Utylizacja ścieków domowych z toalet

Transport i uzdatnianie ścieków domowych

Ścieki domowe z toalet obejmują wszystkie wody ściekowe powstające w wyniku spłukiwania toalet. Firma Sulzer wspiera klientów w znajdowaniu odpowiednich rozwiązań do szybkiej i efektywnej utylizacji ścieków z nieruchomości mieszkalnych i do transportowania jej do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

Pompa

Stacja podnosząca

Może Cię także zainteresować