Hovedfordeler
 • Konstruert som en komplett avløpspumpestasjon, som kan utstyres med pumper fra pumpeseriene Piranha-, AS- og MF. 
 • Enkel installasjon og vedlikehold—ikke noe behov for å gå ned i kummen
 • Pumpen tetter automatisk mot utløpsrøret når den senkes ned i høynivåkoblingen.
Hovedbruksområder
 • Kloakk og avløpsvann som inneholder avføring
Funksjoner for hoveddesign
 • Nedsenkbare kvernpumper type ABS Piranha med kvernsystem som kan kutte og pumpe avløpsvann som inneholder faststoffer gjennom utløpsslanger med liten diameter fra 1¼”
 • Forskjellige typer lokk er tilgjengelige avhengig om den blir plassert i traffikert vei eller i gressplen. Tanken kan utstyres med et låsbart lokk i plast hvis den plasseres på et ikke traffikert område som i en hage.
 • Automatisk styring med nivåmåling med trykksonde, nivåvipper eller luftsensor
 • Fire innløpsporter (3 x DN 150, 1 x DN 200) for DIN muffe-tilkobling. To DN 100-porter som kan benyttes til ventilasjon og kabelrør
 • Røropplegget og ventilene er laget av rustfritt stål av høy kvalitet
 • Utløpsrør i rustfritt stål med 1¼” (901B), eller 1½” (902B) utvendige gjenger
 • Korrosjonsbestandig, polyetylentank i samsvar med EN 12050-1. Leveres som standard med høynivå-kobling og brakett, kule tilbakeslagsventil og stengeventil
Nøkkelegenskaper
Temperaturer 40° C (maksimum 60° C i fem minutter)
Utløpsstørrelser 901B: 1¼”
902B: 1½”
Dokumenter

Prosjektdesignfiler BIM

Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.

 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.

 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

 • Trykkavløp
  Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.
Kontakt oss