Główne korzyści
 • Duże i godne zaufania doświadczenie we wszystkich segmentach przemysłowych
 • Doskonała wydajność
 • Odpowiednie do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych
 • Unikalna i nadzwyczajna konstrukcja umożliwia minimalizowanie kosztów w okresie eksploatacji
 • Mieszadła z rodziny Scaba TreatX są zgodne ze standardem
 • Szybka i łatwa instalacja, bezpieczna praca, łatwa konserwacja i serwisowanie
Główne zastosowania
 • Mieszanie w zbiornikach
 • Czyste i nieznacznie zabrudzone ciecze
 • Lepkie ciecze
 • Szlamy z częścimi włóknistymi
 • Szlamy
 • Ciecze zawierające ciała stałe
 • Ciecze z dużą zawartością gazów
Przekrój mieszadła Scaba w komorze fermentacyjnej

Główne cechy projektowe
 • Wszechstronne, niezawodne, wydajne opcje materiałowe układu mieszającego
 • Niezawodna i wytrzymała konstrukcja
 • Modułowa konstrukcja minimalizuje koszty magazynowania części zapasowych
Najważniejsze cechy
Temperatury do 180°C
Średnica wirnika od 100 mm do 6 m
Długość wału  do 30 m
Analizy przypadków
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Zastosowania
 • Fermentacja beztlenowa
  Fermentacja beztlenowa wymaga wyrównania temperatury i odpowiedniej homogenizacji biomasy w celu osiągnięcia wysokiej produkcji gazu i uniknięcia sedymentacji substancji organicznych. Unoszący się kożuch musi zostać rozbity, a proces powstawania piany musi być powstrzymany. Sulzer może dostarczyć wydajne i niezawodne mieszadła Scaba do komór fermentacyjnych ze śmigłami o wysokiej sprawności. Rozdrabniarki Muffin Monster™ znajdujące się przed komorami fermentacji beztlenowej kondycjonują osad przed fermentacją, poprawiając homogenizację biomasy i chroniąc urządzenia znajdujące się na dalszych etapach.
 • Mieszanie osadu ze środkami chemicznymi
  Czasami osad czynny należy wymieszać ze środkami chemicznymi przed transportem do zbiornika sedymentacji wtórnej. Na przykład środki chemiczne mogą być dodane w celu usunięcia fosforu. Wiele oczyszczalni używa środków chemicznych do lepszego zagęszczania osadu przed zbiornikiem buforowym.
 • Mieszanie ścieków ze środkami chemicznymi
  Czasami osad czynny należy wymieszać ze środkami chemicznymi przed transportem do osadnika wtórnego. Za każdym razem, gdy proces ten zachodzi, ważne jest uzyskanie równomiernego rozprowadzenia środków chemicznych. Środki chemiczne mogą być dodane w celu usunięcia fosforu. W innych okolicznościach środki, takie jak polielektrolity kationowe o dużej masie cząsteczkowej, mogą być dodane w celu poprawienia jakości i zdolności do sedymentacji kłaczków osadu czynnego.
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.
 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.
 • Selektor
  Celem zbiornika selekcyjnego jest kontrolowanie i ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych oraz usprawnienie procesu sedymentacji osadu. Firma Sulzer zapewnia kilka rozwiązań umożliwiających stworzenie optymalnych warunków w selektorze.
 • Uzdatnianie komunalnej wody czystej
  Podczas planowania nowych oczyszczalni ścieków lub modernizowania już istniejących koszty eksploatacyjne są równie ważne, co koszty inwestycyjne. Innowacyjne pompy, mieszadła i dmuchawy firmy Sulzer stanowią połączenie niezawodnego uzdatniania i najwyższej efektywności energetycznej.
 • Zbiornik buforowy osadu
  Zbiornik buforowy osadu może być używany do różnych zastosowań. Najpowszechniejszym z nich jest mieszanie i homogenizacja osadu wstępnego, wtórnego lub przefermentowanego o dużym stężeniu. Rozwiązanie używane do mieszania samego osadu lub do mieszania osadu z wprowadzanymi polielektolitami zależy od konstrukcji oraz objętości zbiornika buforowego osadu. Mieszadła zatapialne typu ABS XRW i RW oraz mieszadła typu Scaba mogą być używane do wydajnego mieszania. Pompy śrubowe dozujące i rozdrabniarki Muffin Monster™ są używane do rozdrobnienia i ujednolicenia osadu i przepompowania go do procesu odwadniania.
Pokrewne łącza

Produkty i usługi

 • Usługi serwisowe w zakresie mieszadeł
  Firma Sulzer ma ponad 140 lat doświadczenia nie tylko w dziedzinie dostaw sprzętu, ale także w zakresie wspierania go przez cały okres eksploatacji. Dbamy o to, aby Twoje urządzenia mieszające działały sprawnie, przeprowadzając prace konserwacyjne i naprawy oraz udzielając pomocy, gdy jest potrzebna.

Gałęzie przemysłu

 • Ropa, gaz i chemikalia
  Wysokowydajne pompy Sulzer zapewniają zaawansowane rozwiązania do produkcji, przetwarzania i transportu pochodnych węglowodorów oraz CO2. Nasze technologie zapewniają wydajne procesy separacji cieczy i gazów. Poprzez naszą globalną sieć zapewniamy niezawodną obsługę posprzedażową dmuchaw, turbin, silników i generatorów.
Skontaktuj się z nami