Selektor

Mieszanie mające na celu usprawnienie procesu sedymentacji

Celem zbiornika selekcyjnego jest kontrolowanie i ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych oraz usprawnienie procesu sedymentacji osadu. Firma Sulzer zapewnia kilka rozwiązań umożliwiających stworzenie optymalnych warunków w selektorze. W selektorze o niskim poziomie tlenu lub beztlenowym można wykorzystać zatapialne mieszadła typu ABS XRW oraz RW lub mieszadło typu Scaba do intensywnego mieszania osadu i dopływających ścieków. W selektorze tlenowym żądaną ilość tlenu można dostarczyć za pomocą dyfuzorów dyskowych typu ABS PIK lub Sucoflow DS.

Produkty

 • Mieszadła typu Scaba montowane u góry
  Pionowe mieszadła typu Scaba montowane u góry są używane do mieszania cieczy procesowych w wielu gałęziach przemysłu, w tym na oczyszczalniach ścieków.

 • Mieszadło zatapialne, typ ABS RW
  RW to standardowa oferta mieszadeł zatapialnych firmy Sulzer — są one ekonomiczne i bezkompromisowo niezawodne.

 • Mieszadło zatapialne, typ ABS SB
  Niezawodne i ekonomiczne, wolnoobrotowe mieszadło zatapialne może być używane w oczyszczalniach ścieków do wielu różnych procesów.

 • Mieszadło zatapialne, typ ABS XRW
  Mieszadła zatapialne z rodziny XRW stanowią ofertę premium firmy Sulzer — są wyjątkowo ekonomiczne i niezawodne.

 • Mieszadło zatapialne, typ ABS XSB
  Kompletna odpowiedź w zakresie wolnoobrotowego, efektywnego energetycznie mieszadła zatapialnego w szerokiej gamie zastosowań w przemyśle i w miejskich oczyszczalniach ścieków.

Może Cię także zainteresować