Lieteseoksen kierrätys

Ratkaisut tehokkaaseen typen poistoon

Kun denitrifikaation jälkeen on fyysisesti erotettu nitrifikaatiovaihe, nitrifikaation aikana muodostuneet nitraatit täytyy kierrättää. Nitraatit pumpataan takaisin denitrifikaatiovaiheeseen, missä anoksinen prosessi halkaisee nitraattimolekyylit typeksi ja hapeksi. Tämä vapauttaa typen ilmaan.

Oikeanlainen nitraattien kierrätys, eli lieteseoksen kierrätys, on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää tehokkaalle typen poistolle. Tähän sovellukseen sopivat parhaiten Sulzerin uppoasenteiset kierrätyspumput XRCP ja RCP, uppoasenteinen vaihtelevan virtauksen pylväspumppu ABS AFLX ja uppoasenteinen potkuripumppu ABS VUPX.

Tuotteet

  • Uppoasenteinen kierrätyspumppu ABS RCP
    RCP on Sulzerin kierrätyspumppujen vakiosarja, joka on suunniteltu erityisesti aktiivilietteen pumppaamiseen ja kierrättämiseen denitrifikaatio-/ nitrifikaatioprosessissa.

  • Uppoasenteinen kierrätyspumppu ABS XRCP
    XRCP on Sulzerin korkealaatuinen kierrätyspumppujen sarja, joka on suunniteltu erityisesti aktiivilietteen pumppaamiseen ja kierrättämiseen denitrifikaatio-/ nitrifikaatioprosessissa.

Sinua voivat myös kiinnostaa seuraavat