Kemiallinen sekoitus - Jätevesi

Kemikaalien sekoittaminen aktivoituun lietteeseen

Kemikaaleja täytyy joskus sekoittaa aktivoituun lietteeseen ennen kuin se kulkeutuu laskeutusaltaaseen. Aina kun tämä tehdään, on tärkeää saavuttaa tasainen kemikaalien leviäminen. Kemikaaleja voidaan lisätä poistamaan jäteveden fosfori biologisesta prosessista. Muissa olosuhteissa voidaan lisätä kemikaaleja, joilla on suuri molekyylipaino, kuten kationisia polyelektrolyyttejä, parantamaan aktivoidun lietteen prosessissa muodostuneiden höytäleiden laatua ja laskeutumista.

Kummassakin yllä mainitussa tapauksessa Sulzerin Scaba-sekoitin varmistaa, että kemikaalit on jaettu tasaisesti koko jäteveden tilavuudessa.

Tuotteet

Sinua voivat myös kiinnostaa seuraavat