Hovedfordeler
 • Kompakt design
 • Høy effektivitet
 • Høy pålitelighet
 • Enkel håndtering
Hovedbruksområder
 • Resirkulering av aktivslam
Funksjoner for hoveddesign
 • Versjon i rustfritt stål (opsjon)
 • Selvrensende propeller
 • Mekanisk tetning av silikonkarbid (SiC/SiC), beskyttet av en solid beskyttelsesring
 • Tilstandsovervåking (temperatur, vanninntrengning)
 • 100 000 timer levetid på lager
 • Enheten senkes langs et geiderør og kobles til rørledningen med et automatisk koplingssystem.


Nøkkelegenskaper
50 Hz/60 Hz
Maks. pumpemengde 4500 m³/t
Maks. løftehøyde 1,8 m (6 ft.)
Utløpsstørrelser DN 250–800
Applikasjoner
 • Resirkulasjon av blandet væske
  Når denitrifikasjon følges av et fysisk separert nitreringstrinn, må nitratene dannet under nitridisering resirkuleres. Nitratene pumpes tilbake inn i denitrifikasjonstrinnet, der anoksideringsprosessen deler nitratmolekylene til nitrogen og oksygen. Dette frigjør nitrogen i luften. Denne applikasjonen er best betjent av senkbare strømsettere av type ABS XRCP og RCP, den senkbare propellerpumpen type ABS AFLX og den senkbare propellerpumpen type ABS VUPX.
 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
Kontakt oss