Tärkeimmät edut
 • Kompakti suunnittelu
 • Erittäin tehokas
 • Erittäin luotettava
 • Helppokäyttöinen
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Aktiivilietteen kierrätys
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Täysin ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio (optio)
 • Itsepuhdistava potkuri
 • Mekaaninen silikonikarbiditiiviste suojataan kiinteällä deflektiorenkaalla
 • Olosuhteiden valvonta (lämpötila, vesivuoto)
 • 100 000 tunnin laakerikäyttöikä
 • Yksikkö lasketaan ohjausputkea pitkin ja kytketään putkistoon automaattisella liitäntäjärjestelmällä.


Tärkeimmät ominaisuudet
50 Hz / 60 Hz
Suurin virtaus 4 500 m³/h (20 000 US gpm)
Suurin nostokorkeus 1,8 m (6 ft)
Paineyhteen koot DN 250-800 (10–32")
Sovellukset
 • Lieteseoksen kierrätys
  Kun denitrifikaation jälkeen on fyysisesti erotettu nitrifikaatiovaihe, nitrifikaation aikana muodostuneet nitraatit täytyy kierrättää. Nitraatit pumpataan takaisin denitrifikaatiovaiheeseen, missä anoksinen prosessi halkaisee nitraattimolekyylit typeksi ja hapeksi. Tämä vapauttaa typen ilmaan. Tähän sovellukseen sopivat parhaiten Sulzerin uppoasenteiset kierrätyspumput XRCP ja RCP, uppoasenteinen vaihtelevan virtauksen pylväspumppu ABS AFLX ja uppoasenteinen potkuripumppu ABS VUPX.
 • Teollisuuden veden ja jäteveden käsittely
  Sulzer tuntee jäteveden käsittelyn perusteellisesti. Laajasta tuotevalikoimastamme pystymme tarjoamaan energiatehokkaita ja luotettavia ratkaisuja vedenkeräyksen, neutraloinnin, flokkuloinnin, saostuksen, jäähdytyksen, ilmastuksen, lietteen varastoinnin, mädätyksen ja vedenpoiston tarpeisiin.
 • Tertiaarikäsittely
  Käsitelty jätevesi voi joskus vaatia lisäkäsittelyä. Paikalliset päästösäännöt voivat asettaa tiukat rajoitteet joihin edes tehokkain prosessi ei kykene, tai korkeamman laadun jätevettä saatetaan pyytää uudelleenkäyttöä varten. Kun tarvitaan tertiaarikäsittelyä, voidaan käyttää eritasoisia suodatuksia, mukaan lukien erittäin hieno suodatus. Usein viimeinen sekoitus- ja hapetusvaihe kuitenkin riittää takaamaan tavoitteen. Kun tilanne on tämä, voidaan käyttää Sulzerin upposekoittimia ABS XRW ja RW, uppoasenteista ilmastinta ABS TA–TAK ja lautasilmastinjärjestelmiä ABS PIK, DS ja Sucoflow.

Sinua voivat myös kiinnostaa seuraavat

Ota yhteyttä