Hovedfordeler
 • Modulær hydraulikk for høy effektivitet i et bredt spekter av driftsforhold som kreves for gassdrevne kraftanlegg
 • Optimalisert design for termiske forhold som gjelder i gassdrevne kraftanlegg
 • Store grenstørrelser for optimalisert inngangsflyt, lavt støynivå og høyere tillatte krefter og moment
 • Upåvirket av raske temperaturvariasjoner og derfor svært egnet for gassdrevne kraftanlegg der hyppig start-stopp-drift er spesifisert
 • Enkel tilgang til tetningskamrene for rengjøring
 • Stiv akseldesign for kritiske hastigheter over maksimal driftshastighet
Hovedbruksområder

MC-pumpen er primært konstruert for industriapplikasjoner, slik som: fødevannspumper for reservekjeler, NOx-reduksjon, store solcellekraftverk og for drivstoffinnsprøytning i varmekraftverk. Designet er ideelt for:

 • Hoved- og reservef fødevannspumper til kjeler på opptil 180°C
 • Reduksjon av nitrogenoksider (NOx) og drivstoffinnsprøytning i varmekraftverk
 • Kondensatutvinning i elektrisitetsverk og industrianlegg
 • Reserveløsninger innen gassdrevne kraftanlegg og industrielle kraftverk
 • fødevannspumper i avsaltingsanlegg ved omvendt osmose
 • Høytrykksvann i generell industri
 • Matevannspumpe for gassdrevne kraftanlegg
 • Matevannspumpe for solcelleanlegg
 • Matevannspumpe for biomasse- og industrikraftanlegg
Funksjoner og fordeler
1. Støtte for pumpehus

 Fot- eller akselsentermontert for store størrelser og høye temperaturer

2. Grener
 • Store sugeflenser gir optimale forhold på sugesiden
 • Reduser støynivåene gjennom lav hastighet
 • Tillat  høyere krefter og momenter
3. Impellere 
 • Flere hydrauliske sett per pumpestørrelse garanterer høy effektivitet og lave driftskostnader over et bredt driftsområde
 • Lav NPSH i første trinn, dobbelt innløp på første trinn kan tilbys for utvalgte størrelser
4. Aksel 

Stiv design som resulterer i høyere kritisk hastighet enn driftshastigheten og liten akselavbøyning. Områder som er utsatt for slitasje er beskyttet

5. Mellomuttak 

Opp til to luftedyser er mulig

6. Hydraulisk balanserende system 

Aksial kraft kan balanseres av utjevningstrommel med aksiallager eller av utjevningsplate uten aksiallager

7. O-ringer 

Tetninger av pumpetrinn med spesial O-ringer som ikke påvirkes av raske temperaturvariasjoner og høyt trykk  

8. Flere tilgjengelige lagertyper 

Antifriksjonslagre for lav kostnad og hydrodynamiske lagre for drift med høy energi

Driftsdata
50 Hz 60 Hz
Utløpsstørrelser opptil 350 mm opptil 14 tommer
Kapasiteter opptil 1.860 m3/t opptil 9720 US gpm
Løftehøyder opptil 1750 m opptil 5500 fot
Trykk opptil 180 bar opptil 2610 psi
Temperaturer opptil 180°C opptil 356 °F
Ytelsesområde
Ytelsesområde 50 Hz
Ytelsesområde 60 Hz
Materialer
Pumpedel Materiale
Hus for innløp, trinn og utløp
Karbonstål, kromstål, dupleksstål
Impellere og diffusorer Karbonstål, kromstål, dupleksstål
Aksel Kromstål, dupleksstål
Balanseringssystem Kromstål, dupleksstål
Bruksområder
 • Vanntransportering
  Vanntransportpumper pumper store mengder vann over i hovedsak lange avstander og høye geodetiske høyder til geografiske områder eller bransjer der det kreves til ulike formål. Vi tilbyr forskjellige løsninger etter dine behov.
Valgfrie design
Balansetrommel
Balansetrommel

Balansetrommel og aksiallager håndterer store deler av det hydrauliske trykket. Balansetrommel og aksiallager er konstruert for lang levetid og ekstreme driftsforhold. De gjenværende aksialkrefter som forekommer over/under normalt driftspunkt, blir tatt opp av et aksiallag, vanligvis en konisk rullelager.

Utjevningstrommelen er egnet for:

 • Lang levetid under ekstreme driftsforhold
 • Hyppige stopp-start-applikasjoner takket være en nesten slitasjefri enhet  
Utjevningsplate
Utjevningsplate

Med utjevningsplaten er de aksiale kreftene fullstendig kompensert, og derfor kreves ingen aksiallager.

Platedesignet er optimalisert for hver enkelt hydraulikk og størrelse.

For drift med hyppig start og stopp kan installasjonen leveres med en løfteanordning (enten mekanisk eller magnetisk).

 

NDE-lagerordning med utjevningsplate og mekanisk løfteanordning
Mekanisk eller magnetisk (PERMAVORTM) løfteanordning

Fordeler:

 • Hindrer slitasje på platen/motvekt-platen under drift ved lav hastighet, slik som oppstart og stopp
 • Selvregulerende passivt system
 • Reduserer belastningen på utjevningsplaten under normal drift
 • Integrert i det radiale lagerhuset, ingen ekstra strømkrevende lagre er nødvendig
Kontakt oss