Tärkeimmät edut
 • Suunniteltu tarjoamaan vakiotuotto viskooseille nesteille ja pseudoplastisille ei-newtonilaisille nesteille.
 • Saatavilla on moottoreita ja vaihdelaatikoita useilla matalan nopeuden optioilla pumpun kulumisen vähentämiseksi.
 • Kompakti ja tilaa säästävä laite voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan ja ajaa kumpaan suuntaan tahansa.
 • Kilpailukykyisesti hinnoiteltu prosessipumppu, jossa on yhtenäinen suorakäyttöinen moottori ja vaihdelaatikko. Perustuslevy on valinnainen varuste.
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Lietteen käsittely ja siirto
 • Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesi
 • Leikkausherkät prosessit
 • Pseudoplastiset lietteet
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Rakennemateriaalit: valurauta tai ruostumaton teräs. Roottorin ja staattorin materiaali voidaan valita käyttösovelluksen mukaan, esim. kromattu roottori ja luonnonkuminen staattori.
 • Vankat moottorit: erityisesti valikoidut moottorit ja vaihdelaatikot käyttöiän parantamiseksi. Lisävarusteina on saatavilla sähkömoottoriyksiköt kiila-hihnakäyttöisenä, suorakäyttöisenä tai säädettävällä nopeudella mekaanisesti tai taajuusmuuttajalla.
 • Pienet käyttönopeudet: pienempi kuluminen, pumpun pidempi käyttöikä ja suuremmat aikavälit rutiinihuoltojen välillä. Tärkeä ominaisuus kuluttaviin käyttösovelluksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit Jopa 440 m3/h / 1 900 US gpm
Paineet Jopa 24 bar / 350 psi
Lämpötilat -10–100 ºC / 14–212 ºF
Sovellukset
 • Anaerobinen mädätys
  Anaerobinen mädätys vaatii lämpötilan tasaamista sekä biomassan asianmukaista homogenisointia, jotta kaasuntuotanto on suurta ja voidaan välttää orgaanisten aineiden saostuminen. Pinnan karstat täytyy rikkoa, ja vaahdon synnyn estämisen täytyy olla hallinnassa, jos vaahtoaminen on todennäköistä. Sulzerilta saa tehokkaita ja luotettavia, suurtehoisilla potkureilla varustettuja Scaba-sekoittimia mädättimille. Anaerobisten mädättimien ylävirrassa olevat Muffin Monster™ -repijät puhdistavat lietteen ennen mädättämistä. Tämä parantaa biomassan homogenisointia ja suojaa laitteita alavirrassa.
 • Kemiallinen sekoitus - Liete
  Kemikaaleja täytyy joskus sekoittaa aktivoituun lietteeseen ennen kuin se kulkeutuu toissijaiseen laskeutusaltaaseen. Kemikaaleja voidaan lisätä jäteveteen esimerkiksi fosforin poistoon biologisesta prosessista. Monet laitokset käyttävät kemikaaleja lietteen sakeutuksen parantamiseen juuri ennen lietepuskurisäiliötä.
 • Lietepuskurisäiliö
  Lietepuskurisäiliötä voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Yleisin sovellus on suuren pitoisuuden esi- tai jälkilietteen tai mädätetyn lietteen sekoitus ja homogenisaatio. Lietteen sekoitukseen tai annosteltujen sakeutuskemikaalien lietteeseen lisäämiseen käytetty liuos riippuu lietepuskurisäiliön mallista ja tilavuudesta. Upposekoittimet ABS XRW ja RW sekä Scaba-sekoitin soveltuvat erittäin tehokkaaseen sekoitukseen. Pakkosyöttävät ja epäkeskoruuveilla toimivat pumput sekä Muffin Monster™ -repijät vähentävät kiintoaineen määrää ja siirtävät lietteen vedenpoistokäsittelyä varten.
 • Lietteen käsittely ja siirto
  Sulzerin pumppuja, sekoittimia ja repijöitä käytetään lietteen puhdistamiseen, siirtoon, sekoittamiseen ja käsittelyyn. Epäkeskoilla toimivat pakkosyötteiset pumppumme tarjoavat lähes vakiona pysyvän virtauksen ja imukorkeuskapasiteetin kaikenlaisiin ei-newtonilaisiin liete- ja kakkuprosesseihin, joita yleensä edellytetään jäteveden käsittelylaitokselta. Paikallaan huolettavuus takaa, että kaikki komponenttien kulumista johtuva seisokkiaika pysyy alhaisena. Muffin Monster™ -repijät suojaavat laitteistoa alavirrassa. Repijöiden puhdistama liete ei tuki venttiilejä, lämmönvaihtimia, mädättimiä, sentrifugeja tai muita lietelinjan laitteita.
 • Päällystys ja jälkikäsittely
  Valikoima tehokkaita ja luotettavia pumppuja ja sekoittimia erityiskohteisiin.
 • Teollisuuden veden ja jäteveden käsittely
  Sulzer tuntee jäteveden käsittelyn perusteellisesti. Laajasta tuotevalikoimastamme pystymme tarjoamaan energiatehokkaita ja luotettavia ratkaisuja vedenkeräyksen, neutraloinnin, flokkuloinnin, saostuksen, jäähdytyksen, ilmastuksen, lietteen varastoinnin, mädätyksen ja vedenpoiston tarpeisiin.
 • Vedenjakelu
  Vastaus nykypäivän tiukkoihin vedensyötön, saostuksen, lietteenkäsittelyn, hienolajittelun ja vedenjakelun vaatimuksiin.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista

Ota yhteyttä