Käyttöehdot

 1. Tämän www.sulzer.com-verkkosivuston (”Sulzer-verkkosivusto”) sisällön toimittaja ja hallinnoija on Sulzer Management Ltd, sveitsiläinen yhtiö, jonka rekisteröity osoite on Neuwiesenstrasse 15, CH-8401 Winterthur, Sveitsi (”Sulzer”). Asiaan liittyviä kysymyksiä on mahdollista lähettää sähköpostitse osoitteeseen webmaster [at] sulzer.com.
 2. Käyttämällä Sulzerin verkkosivustoa ja/tai sen kautta tarjolla olevia ohjelmistotyökaluja ja/tai sovelluksia sinä (”Käyttäjä”) hyväksyt nämä käyttöehdot ja sen, että saat pääsyn palveluun ainoastaan hyväksymällä kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut ehdot ja noudattamalla niitä.
 3. Sulzer-verkkosivusto tarjoaa yleisiä tietoja yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista. Se on tarkoitettu ainoastaan alustavaksi oppaaksi, eikä se korvaa ennen päätöksentekoa hankittavaa ammattineuvontaa tai itsenäisesti tehtävää tapauskohtaista faktantarkistusta. Sulzer-verkkosivusto tarjoaa pääsyn suljettuihin käyttäjäryhmiin, jotka tarjoavat käyttäjäkohtaisia tietoja ja jotka toimivat muiden käyttöehtojen alaisuudessa soveltuvin osin.
 4. Kaikki Sulzerin verkkosivustolla sekä ohjelmistojen ja sovellusten kautta julkaistut tiedot ja sisältö (mukaan lukien suositukset, neuvot, laskelmat, spesifikaatiot, tietolomakkeet, kokoonpanot, markkinointimateriaali, esitteet, käyttöohjeet, taloudelliset tiedot, osakekurssi, videot ja kuvat) ja kaikki tulokset tai muut ohjelmistojen tai sovellusten antamat tulosteet tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavilla olevana” ilman minkäänlaista suoraa tai viitteellistä lupausta, sitoumusta tai takuuta, mukaan lukien takuut oikeellisuudesta, täydellisyydestä, tarkkuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta. Sulzerin verkkosivuston käyttö , kuten myös sen tietojen ja sisällön käyttö, ovat Käyttäjän omalla vastuulla. Sulzer voi muuttaa tai poistaa kaikkia sivustolla olevia tietoja koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta; Käyttäjän ei pidä luottaa Sulzerin verkkosivuston tai sen osien jatkuvaan saatavuuteen.
 5. Sovellettavien lakien salliman enimmäismäärän rajoissa Sulzer ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa mistään Käyttäjälle tai muulle osapuolelle Sulzerin verkkosivuston käytöstä tai sen sisällöstä tai tiedoista aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä (mukaan lukien tuoton, käytön, datan tai tietojen menetykset tai suorat, epäsuorat, satunnaiset tai välilliset vahingot) riippumatta kyseisen menetyksen tai vahingon tosiasiallisesta syystä tai laillisesta perustasta, mukaan lukien sopimuksesta, vahingonkorvauksesta (myös tuottamuksesta), hyvityksestä, takuusta, objektiivisesta vastuusta tai muusta vastaavasta perustasta.’
 6. Sulzer ei takaa, että Sulzer-verkkosivusto toimii virheettä, eikä Sulzer ota vastuuta virusten, hakkereiden tai haittaohjelmien Käyttäjän tietokonejärjestelmälle aiheuttamista vaurioista.
 7. Kaikki Sulzer-verkkosivuston sisältö (mukaan lukien muotoilut, teksti, grafiikka, kuvat, valokuvat, logot, kuvakkeet, ohjelmistot ja sovellukset) ja tavaramerkit sekä -nimet on suojattu tekijänoikeuksilla ja tavaramerkki- ja/tai muilla immateriaali- ja teollisoikeuksilla, ja kaikki tällaiset oikeudet pidätetään. Sulzerin verkkosivuston yksittäiset elementit ovat Sulzerin ja sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta. Ellei Sulzer anna nimenomaista kirjallista suostumusta, Sulzerin verkkosivuston merkkejä ja sisältöä voi käyttää ainoastaan Käyttäjän omaan sisäiseen Sulzeria ja sen tuotteita sekä palveluita koskevaan dokumentointiin — ja tällöinkin säilyttäen tekijänoikeusilmoitukset entisellään. Ohjelmistojen tai muiden Sulzerin verkkosivuston tietojen tallentaminen tai toistaminen tulkitaan kulloistenkin käyttöoikeuksien hyväksymiseksi.
  Sulzer-verkkosivuston täysi tai osittainen monistaminen, siirtäminen (sähköisesti tai muutoin), muokkaaminen, linkittäminen tai käyttäminen on sallittua vain Sulzerin nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.

  Lisäksi on erityisesti kiellettyä kopioida, jäljentää, jaella tai muilla tavoin siirtää Sulzer-verkkosivuston sisältöä järjestelmällisesti ja automaattisesti käyttämällä työkaluja (esimerkiksi indeksointirobotit, hakuohjelmistot ja muut automaattiset työkalut), jotka on suunniteltu kyseisiä toimintoja varten. Sulzer pidättää itsellään oikeuden ryhtyä toimiin tällaisesta toiminnasta vastuussa olevia tahoja vastaan ja vaatia korvauksia aiheutuneista vahingoista.
 8. Sulzer-verkkosivusto voi sisältää linkkejä verkkosivustoihin ja muuhun kolmansien osapuolten sisältöön, jotka eivät ole Sulzerin hallinnassa. Sulzer ei ota vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällön soveltuvuudesta, tarkkuudesta, vastaavuudesta, sopivuudesta, laillisuudesta, muista seikoista tai siinä esitetyistä tarjouksista tai palveluista. Tällaisten verkkosivustojen ja sisällön käyttö on Käyttäjän omalla vastuulla.
 9. Lähettämiesi ja keräämiemme henkilötietojen ja Sulzerin verkkosivuston käyttöön liittyvän analytiikan käsittelytavat on kuvattu tarkemmin erillisessä tietosuojakäytännössä, joka on saatavilla seuraavan linkin kautta: Tietosuojakäytäntö
 10. Kaikkeen Sulzer-verkkosivuston käyttöön sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä. Kaikkien Sulzer-verkkosivuston käyttöön liittyvien kiistojen oikeuspaikka on Winterthur, Sveitsi.
Ota yhteyttä