Tärkeimmät edut
 • Suuri kairan sisääntuloaukko ja kierrekuljetin mahdollistavat yhdenmukaisen pumppauksen ja kakun työntämisen pumppuun.
 • Paikallaan huollettavuuden lisävaruste säästää aikaa, helppo purkaa ilman putkiston irrottamista
 • Helposti irrotettava syöttökammio mahdollistaa roottorin ja kierrekuljettimen kokoonpanon irrottamisen
 • Suunniteltu käytettäväksi lietelaitoksissa, joissa luotettavuus on erittäin tärkeää ja seisokit on pidettävä vähissä
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Raskaiden lietekakkujen siirto (> 30 % kuiva-aineosuus)
 • Kuivatun ja sakean lietteen siirto
 • Lietteen sekoitus
 • Tuodun ja orgaanisen jätelietteen siirto
 • Teollisuusprosessien lietteet, joiden kuiva-ainepitoisuus on suuri
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Suuri kairan sisääntuloaukko ja kierrekuljetin. Kierrekuljetin ulottuu tiivistysalueelle, työntää lietekakun roottoriin ja staattoriin ja mahdollistaa näin yhdenmukaisen pumppauksen.
 • Paikallaan huollettavassa versiossa on erityisesti suunniteltu syöttökammio, joka on helppo irrottaa. Tämä mahdollistaa pääsyn roottorin ja kierrekuljettimen kokoonpanoon, minkä ansiosta roottori ja staattori voidaan poistaa ilman imuosan tai putkiston liitosten katkaisemista.
 • Rakennemateriaalit: valurauta tai ruostumaton teräs. Roottorin ja staattorin materiaalit ovat valittavissa ja lisävarusteina on saatavilla suppilot ja hollanterit.
 • Vankat moottorit: erityisesti valikoidut moottorit ja vaihdelaatikot käyttöiän parantamiseksi. Lisävarusteina on saatavilla sähkömoottoriyksiköt suorakäyttöisenä tai säädettävällä nopeudella mekaanisesti tai taajuusmuuntajilla.
 • Pienet käyttönopeudet: pienempi kuluminen, pumpun pidempi käyttöikä ja suuremmat aikavälit rutiinihuoltojen välillä. Tärkeä ominaisuus tiivistetyn lietteen käyttösovelluksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit Jopa 49 m3/h / 215 US gpm
Paineet Jopa 24 bar / 350 psi
Lämpötilat -10–100 ºC / 14–212 ºF
Sovellukset

Sovellukset

 • Lietteen käsittely ja siirto
  Sulzerin pumppuja, sekoittimia ja repijöitä käytetään lietteen puhdistamiseen, siirtoon, sekoittamiseen ja käsittelyyn. Epäkeskoilla toimivat pakkosyötteiset pumppumme tarjoavat lähes vakiona pysyvän virtauksen ja imukorkeuskapasiteetin kaikenlaisiin ei-newtonilaisiin liete- ja kakkuprosesseihin, joita yleensä edellytetään jäteveden käsittelylaitokselta. Paikallaan huolettavuus takaa, että kaikki komponenttien kulumista johtuva seisokkiaika pysyy alhaisena. Muffin Monster™ -repijät suojaavat laitteistoa alavirrassa. Repijöiden puhdistama liete ei tuki venttiilejä, lämmönvaihtimia, mädättimiä, sentrifugeja tai muita lietelinjan laitteita.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista

Ota yhteyttä