Tärkeimmät edut
 • Vakioratkaisu suoraan varastosta
 • Asennuskustannukset ovat pienet, sillä käyttöönotto onnistuu helposti eikä edellytä valtuutettua sähköasentajaa
 • Laaja pumppujen suojaus
  (Ylikuumeneminen, ylikuormitus, jaksojen järjestys – väärä pyörimissuunta, puuttuva jakso, vuoto, suojaus kuivakäytöltä cos-phi-mittausten avulla, tilaa maavikakatkaisimelle)    
 • Järjestelmä on helppokäyttöinen, sillä asetukset ja lukemat näytetään 2x16 merkin näytöllä, joka tukee useita kieliä
 • Monipuoliset ohjaustoiminnot pienentävät huoltojen määrää ja energiankulutusta
 • Hälytysten siirtäminen keskitettyyn järjestelmään mahdollistaa pumppujen ja asemien kattavan valvonnan. Aseman ja laitteiden suorituskyvyn mittaus ja tallennus
Sovellukset
 • Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätteenpoisto
  Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki kaupallisissa, teollisissa tai julkisissa kiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Kotitalouksien WC-jätteenpoisto
  Kotitalouksien WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki asuntokiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Paineistetut järjestelmät
  Paineistetut jätevesijärjestelmät sopivat hyvin syrjäisempiin kohteisiin, kuten lomanviettopaikkoihin ja rannikkoalueille, joissa ei ole suoraa pääsyä paikallisiin painovoiman avulla toimiviin järjestelmiin. Ne voivat olla taloudellinen vaihtoehto painovoimalla toimiville viemäreille, sillä putkien halkaisijat ovat pienemmät ja asennus vaatii vähemmän kaivamista.
 • Pumppaamon ohjaus
  Ohjausjärjestelmien toimintoja ja tietoja voidaan käyttää parantamaan pumppujen, pumppaamojen ja koko keräysverkostojen käytettävyyttä. Ne ovat yksinkertainen tapa vähentää seisokkiajan ja tulvimisen riskejä sekä huolto- ja energiakustannuksia. Sulzerilla on täysi valikoima ohjausjärjestelmiä, jotka ovat yhtä helppokäyttöisiä kuin edistyneitä.
 • Verkkopumppausasema
  Verkkopumppausasemat keräävät kunnallista jätevettä kodeista ja yhteisöasumuksista. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat jäteveden päätepumppausasemalle. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, pumppujen täytyy selvitä hankalista materiaaleista, kuten kuituja sisältävistä terveyssiteistä ja pakkausmateriaaleista.
 • WC-jätettä sisältämätön kaupallisten kiinteistöjen jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kaupallisten kiinteistöjen jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.
 • WC-jätettä sisältämätön kotitalouksien jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kotitalouksien jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.

Sinua voivat myös kiinnostaa seuraavat

Ota yhteyttä