Vanninntak

Spesialiserte vertikale pumper konstruert for vanninntak

Vannforsyning er avgjørende for hverdagen vår. For å hente ut vannet fra kilden, enten det er fra havet, elven, innsjø eller demninger, er vanninntakspumper nødvendige. Sulzer tilbyr en rekke pumper som er spesielt konstruert for slike applikasjoner.

Du er kanskje også interessert i