Obejrzyj film przedstawiający ludzi odpowiedzialnych za projekt i dowiedz się, dlaczego zespół serwisowy musiał przeprowadzić renowację generatora na miejscu.

Otoczona naturalnym pięknem elektrownia w Lochay leży w hrabstwie Perthshire. To właśnie tutaj, w pobliżu miasta Stirling, firma Sulzer dokonała renowacji jednego z generatorów elektrowni Lochay. Pomimo trudności logistycznych, związanych z przetransportowaniem urządzeń do tak odległej lokalizacji, zespół pomyślnie naprawił hydrogenerator.

Elektrownia Lochay ma wydajność 47 MW i jest częścią sieci hydroelektrycznej Breadalbane. Obsługiwana jest przez firmę Scottish and Southern Energy (SSE). Sieć hydroelektryczna Breadalbane wykorzystuje wodę gromadzoną na sześciu tamach. Ponad 20 tuneli i akweduktów prowadzi wodę do 7 elektrowni, z których największą jest elektrownia Lochay.

Wstępna diagnoza

W 2012 roku firma SSE skontaktowała się z centrum usługowym firmy Sulzer w Falkirk w celu rozmontowania generatora i zbadania przyczyny hałasów i drgań. Stojan został pierwotnie skonstruowany w dwóch częściach. Wykorzystano tak nietypową konstrukcję ze względu na trudności z przetransportowaniem materiałów do tak odległej lokacji.

Podczas badań odkryto szczelinę pomiędzy dwiema częściami rdzenia. Zostały one wypełnione izolacją, lecz wypełnienie uległo degradacji i pojawiła się przerwa.

Podczas rozruchu na zimno generator wibrował do momentu osiągnięcia temperatury 50°C. Rdzeń rozszerzał się wtedy i zakleszczał, co prowadziło do ustania drgań. Konieczna była ekonomiczna renowacja w celu zwiększenia wydajności.

Turbina hydrauliczna przetwarza energię płynącej wody na energię mechaniczną. Generator hydroelektryczny przekształca tę energię mechaniczną w elektryczność.

Stanowiska działań

W 2015 roku firma Sulzer rozpoczęła demontaż generatora i proces ponownego nawijania. Rotor o wadze 56 ton został usunięty za pomocą urządzeń dźwigowych, aby umożliwić dostęp do stojana i jego uzwojenia, które zostały usunięte wraz z rdzeniem stojana.

Specjaliści w zakresie projektowania

Projekt był realizowany przez lokalne centrum usługowe w Falkirk. Współpracowały z nim także inne centra usługowe, w tym to położone w Birmingham, w którym przygotowano i wyprodukowano usprawnienia dla stojana i cewek. Aby zastąpić pierwotny, dwuelementowy rdzeń, wyprodukowany został nowy, jednoelementowy.

Instalacja

Instalacja wiązała się ze skonstruowaniem pierścienia płyt wokół ramy stojana. Umożliwiło to użycie 22 podnośników hydraulicznych do zwiększenia ciśnienia w każdym rdzeniu i usunięcia zgromadzonego powietrza. Cylindry zostały podłączone do rozgałęźników z wieloma gniazdami, aby zapewnić, że wszędzie wokół rdzenia panuje jednakowe ciśnienie. Mimo iż proces ten był bardzo czasochłonny, zapewnienie wysokiej jakości konstrukcji nowego rdzenia było niezbędne. Gwarantowało to, że po włączeniu generator będzie pracował niezawodnie.
Do lokalizacji sprowadzono duży generator, aby przetestować odbudowany rdzeń. Okazało się, że jest on w doskonałym stanie.

Generator został przywrócony do eksploatacji i uruchomiony. Jego całkowita wydajność wzrosła o 15% — z 22 MW do 25,6 MW. Czas eksploatacji generatora został przedłużony o kolejne 40 lat.

Skontaktuj się z nami