Katso video – tutustu hankkeessa mukana olleisiin ihmisiin ja opi miksi huoltotiimin piti kunnostaa generaattori paikan päällä.

Lochayn voimala sijaitsee Ylämaiden Perthshiressä kauniin luonnon keskellä. ’’Näissä maisemissa Stirlingin kaupungin lähellä Sulzer kunnosti yhden voimalan generaattoreista. Tiimi onnistui hydrogeneraattorin korjaamisessa, vaikka työhön liittyi paljon työkalujen ja osien siirtämisestä johtuvaa logistiikkaa.

Lochayn voimalan kapasiteetti on 47 MW ja se on osa Breadalbanen alueen vesivoimajärjestelmää. Sitä ylläpitää Scottish and Southern Energy (SSE). Breadalbanen vesivoimajärjestelmä käyttää kuuden padon taakse varastoitua vettä. Yli 20 tunnelia ja vesijohtoa siirtävät vettä seitsemälle voimalaitokselle, joista Lochay on suurin.

Alkudiagnoosi

’’SSE otti yhteyttä Sulzerin Falkirkin huoltokeskukseen vuonna 2012. Yritys pyysi generaattorin purkamista ja sen tuottaman melun ja värinän syyn selvittämistä. Staattori rakennettiin alkujaan kahdesta puolikkaasta. Ratkaisuun oli päädytty, koska materiaaleja oli vaikea siirtää syrjäiseen sijaintiin.

’Tarkastuksessa ytimen puolikkaiden välissä havaittiin aukko. Se oli eristetty, mutta sittemmin liuskan huono kunto oli synnyttänyt välyksen.

Kylmäkäynnistyksessä generaattori värisi 50°C:n lämpötilan saavuttamiseen asti. Tässä vaiheessa ytimen puolikkaat lukittuivat toisiinsa lämpölaajenemisen seurauksena, jolloin värinä loppui. Kustannustehokas ja suorituskykyä parantava kunnostus oli tarpeen.

Hydrauliturbiini muuttaa virtaavan veden energian mekaaniseksi energiaksi. Hydrogeneraattori muuttaa mekaanisen energian sähköksi.

Asemiin siirtyminen

Sulzer aloitti generaattorin purkamisen vuonna 2015. 56 metrisen tonnin roottori irrotettiin paikalle toimitetulla nostimella, mikä mahdollisti pääsyn poistettavaan staattoriin, käämityksiin ja staattoriytimeen.

Suunnittelun asiantuntijat

Hankkeen toteutti Falkirkin paikallinen huoltokeskus. Siinä hyödynnettiin myös osaamista muista huoltokeskuksista, kuten Birminghamista, jossa staattorien ja käämien parannukset suunniteltiin ja itse osat valmistettiin. Alkuperäinen kaksiosainen ydin korvattiin yhtenäisellä mallilla.

Asennus

Asennusvaiheessa staattorirunko ympäröitiin levyllä. Tämä mahdollisti 22 hydraulitunkin käytön jokaisen ydinkokoonpanon paineistamiseen ja ilmataskujen poistamiseen. Sylinterit yhdistettiin moniporttisiin jakotukkeihin. Tällä varmistettiin paineen tasainen jakautuminen ytimen ympärille. ’Uuden ytimen rakenteen laadun varmistaminen vei aikaa, mutta oli työvaiheena tärkeä. Sillä voitiin varmistaa generaattorin toiminnan luotettavuus käyttöönoton jälkeen.
Korjauspaikalle tuotiin suuri generaattori uudelleenrakennetun ytimen testaamista varten. Sen todettiin olevan erinomaisessa kunnossa.

Generaattori palautettiin käyttöön. Sen kokonaisteho kasvoi 15 %:lla 22 MW:sta 25,6 MW:iin. ’Generaattorin käyttöikä pidentyi 40 vuodella.

Ota yhteyttä