En detaljert forståelse av et produkt og systemet det opererer i, er nøkkelen til å øke tiden mellom reparasjoner, samtidig som vedlikeholdskostnader reduseres. 

Øk sikkerheten samtidig som kostnadene reduseres

Effektive og pålitelige systemer avhenger av mer enn installasjoner av god kvalitet. Optimale vedlikeholdsprogrammer bidrar til trygg arbeidspraksis, samtidig som de øker utstyrets ytelse og reduserer driftskostnadene. Sikkerhet er kjernen i alle aspekter av våre opplæringsprogrammer.

Det å gi feltvedlikeholdspersonell opplæring i ferdighetene som kreves for å vedlikeholde f.eks. pumper effektivt, gjør at man sparer penger i lengden. Opplæring gir mye mer enn grunnleggende kunnskap om demontering og reparasjon av en pumpe. En grundig forståelse av de teoretiske prinsippene for pumpedrift og samhandling med prosessystemer vil hjelpe personell med å identifisere endringer i systemet og utstyret som kan korrigeres, og dermed hindre tidlig svikt. Spesialkursene våre vil lære deg disse ferdighetene.

Kurs som passer dine behov

For å maksimere deltakernes utbytte er kursmateriale og emner strukturert for å dekke behovene til forskjellige grupper. Noen typiske opplæringsøkter for pumpeelementer er f.eks. som følger:

Opplæring i systemer og drift:

 • Fysiske prinsipper
 • Systemer
 • Pumpetyper
 • Pumpeatferd under drift
 • Komponenter
 • Drivsystemer
 • Testing
 • Materialer og korrosjon
 • Tilstandsovervåking

Vedlikeholdsopplæring:

 • Generell oversikt over pumpetyper
 • Oppbygning
 • Monteringsprosedyrer
 • Koplingshensyn
 • Demontering av pumpen
 • Inspeksjon og vurdering av pumpekomponenter
 • Pumpeenhet
 • Tetningsordninger og -prinsipper
 • Igangkjøring og oppstartsprosedyrer
 • Rutinemessig vedlikehold
 • Potensielle feil, årsaker, virkninger og løsninger
Opplæringsøkter avholdes regelmessig ved våre fabrikker og servicesentre rundt om i verden, eller vi kan arrangere kurs på stedet. Kursene kan skreddersys individuelle kundebehov, og inkluderer vanligvis en fysisk pumpe for de praktiske øktene. Alle deltakere mottar fullstendige kursdokumentasjon og sertifiseres for å ha gjennomført opplæring av Sulzer etter at kurset er over.
Kontakt oss