Multieffekt-destillering

Avsalting av vann gjennom fordampingsteknikker

Prosessen med multieffekt-destillering (MED) er basert på gjentatte fordampingsprosesser i flere stadier under vakuumforhold, ved bruk av resterende damp fra et tilstøtende kraftanlegg som et varmemedie for fordamping. Hovedutfordringen for pumpene er lav NPSH tilgjengelig. Vanligvis er lave NPSH-pumper med sideinnløp påkrevd. For større kapasiteter brukes også de aksialdelte sentrifugalpumpene.

Produkter

  • SMD aksialt delte og tosidig sugende sentrifugalpumper
    SMD-vannpumpene er tilgjengelige som standard og konfigurerte pumper for å oppfylle kravene til ulike vannapplikasjoner. Med førsteklasses hydraulisk design kan SMD-pumpene påta seg utfordringer i rå, rent, sjø og brakkvanns-applikasjoner. Rentvannspumpene har ACS- og NSF 61 drikkevann-sertifiseringer.

Du er kanskje også interessert i