Det finnes to grunnleggende typer HRTS: Impuls- (pelton-hjul) og reaksjonstype.

Generelt er pumper ment for væsketransport som konverterer mekanisk energi til hydraulisk energi. Pumper øker væsketrykk og -mengde. Når prosessforholdene ber om at trykket blir minket, kan en pumpe som driftes i revers brukes som en turbin for å fange energi som ellers blir sløst energi (f.eks. ved en strupeventil som vil omgjøre trykkenergien til varme).

Sulzer har mange års erfaring og ekspertise innen dette feltet, og er en leder i HRTS reaksjonsteknologi med hundrevis av installasjoner.

En gass-skrubbende HRTS-applikasjon kan gjenvinne mer enn 2 MW

HRTS kan brukes til å drive en pumpe, generator, kompressor eller annet roterende maskineri. Hastigheten styres av innløpsventilen, motoren eller generatoren og den elektriske nettfrekvensen. Om nødvendig kan en enveis kløtsj mellom en motor og HRTS hindre HRTS fra å stjele strøm ved oppstartsforhold med liten mengde. På grunn av overføring av høyt gassvolum, anbefales det sterkt at det benyttes moderate hastigheter på pumpe-motor-HRTS i gjødselsanlegg.

Typiske hydrauliske turbininstallasjoner

Oppdelt pådrag for nivåkontroller av væskenivå brukes vanligvis til å regulere turbiner. Kontrolleren justerer HRTS-inntaksventilen eller åpner omløpsventilen ytterligere når turbinen er overlastet.
Enheter som løser ut ved for høy hastighet benyttes ofte med hydrauliske turbiner. Denne enheten lukker HRTS-innløpsventilen og aktiverer overhastighetsalarmer ved behov.


Produkter
  • HSB aksialt delt entrinn mellom lagerpumpe
    HSB API 610 (ISO 13709) type BB1 er et aksialt delt, entrinns, horisontal, mellomlager-pumpe. Mange HSB-pumper er i drift på råoljeledninger i mange deler av verden. Det robuste huset og tilpassede hydraulikken er spesielt utformet for å oppfylle prosjektkravene.

  • MSD aksialt delt flertrinns pumpe
    MSD-pumpen har den bredeste hydraulikkdekningen til enhver BB3-type flertrinns pumpe på markedet. Det er over 10 000 MSD-pumper installert i produktrørledninger, fødevann, vanninnsprøytning og til og med tjenester knyttet til kjernefysisk sikkerhet over hele verden.

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss