Asiakasedut
 • Vastaa monenlaisia käyttötarpeita laajan, myös vakiomuotoisiin pumppukokoonpanoihin ulottuvan yhteensopivuutensa ansiosta
 • Pystyy pitämään hydrauliikan optimaalisena monilla erilaisilla virtausmäärillä
 • Säilyttää NPSHr-arvon poikkeuksellisen matalana parhaan tehokkuuskohdan lisäksi ylikuormituksessa
 • Huoltoystävällinen: osien erinomainen vaihtokelpoisuus
 • Vaaka- ja pystysuuntaisen asennuksen tuki monipuolistaa pumppaamoiden erilaisia kokoonpanovaihtoehtoja
Yleisimmät käyttökohteet
 • Veden erottelu
 • Vedenkuljetus
 • Suolanpoisto
 • Vedenkäsittely
 • Vesihuolto ja veden jakelu
 • Kasteluveden siirto, veden tyhjennys ja tulvimisen hallinta
 • Alueellinen viilennys/lämmitys

Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Kaikissa pumppuko'oissa on kaksoispesä, jonka innovatiivinen vedenerotin luo mahdollisimman pienen säteiskuorman
 • Pesäkohtainen hydrauliikkamäärä on optimoitu numeerisen virtausdynamiikan (CFD) avulla
 • 360° kääntyvä laakerirunko, jonka rasva- tai öljyvoideltujen laakerien käyttöikä on 100 000 tuntia
 • Rivallinen laakerirunko, joka on varustettu huoltovapailla laakerieristeillä; lisävarusteena saatava puhallinviilennys takaa laakerien optimaalisen suorituskyvyn
 • Kuiva akselirakenne

Valinnaiset toiminnot

Laakerit

 • Aksiaalilaakerin puhallin raskaisiin sovelluksiin, kuten korkeaan nopeuteen tai korkeaan ympäristön lämpötilaan, mahdollistaa tehokkaan jäähdytyksen ilman jäähdytysvettä
 • Liitäntä lämpötilan ja värähtelyn seurantalaitteille

Juoksupyörän tiivisterengas

 • Kutistussovitus ja aksiaalinen kiinnitys
 • Tarjoaa lisäsuojan juoksupyörälle
 • Alhaisemmat huoltokustannukset raskaissa sovelluksissa
Tiivistysvaihtoehdot

 • Vakiona tiivistyssuunnitelma 11, myös saatavilla suunnitelmat 31 ja 32 syklonierottimella tai ulkoisella huuhtelulähteellä
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetti 200 – 25 000 m3/h / 1 100 to 110 000 USgpm
Nostokorkeus Jopa 260 m / 850 ft
Paine Jopa 34 bar / 490 psi
Lämpötilat Jopa 140 ºC / 280 ºF
Paineyhteen koot 150 – 1 000 mm / 6 – 40 tuumaa
Vakiomallinen ja mukautettu SMD

SMD:n luokkansa parhaan hydrauliikan ja kahden erilaisen kotelon ansiosta se pystyy vastaamaan erilaisten sovellusten vaatimuksiin:

 • Vakio-SMD sopii erityisesti kunnalliseen vedenkäsittelyyn sekä veden syöttöön ja jakeluun, missä vaaditaan tyypillisesti korkeamman tason standardisointi sekä erittäin kustannustehokkaat ratkaisut nopeilla toimituksilla.
 • Mukautettu SMD yhdistää toisiinsa standardisoinnin ja modulaarisuuden, jotta voidaan tarjota useita erilaisia mukautettuja vaihtoehtoja sopimaan tavallisimpiin veden erottelun, siirron ja suolanpoiston vaatimuksiin.
SMD axially split casing double suction pump - standard and configured versions
Akselinsuuntaisesti jaettu kaksipuolisesti imevä SMD-pumppu – vakiomuotoiset ja mukautetut versiot
Suorituskykyalue
SMD axially split casing double suction pump performance range 50 Hz
Suorituskykyalue 50 Hz
SMD axially split casing double suction pump performance range 60Hz
Suorituskykyalue 60 Hz
Pystysuuntaisesti asennettu SMD

Pystysuuntainen asennus

 • Rasvalla voideltu aksiaalilaakeri käyttöpäässä ja hyväksi todettu voideltu tuotteen laakerirakenne toisessa päässä
 • Vaihdettava kotelo vaakasuoraa asennusta varten
SMD-puhdasvesipumppu pystysuorasti asennettuna
Case studyt ja artikkelit
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.
Sovellukset
 • Ennakkokäsittely
  Ennen kuin raakavesi siirretään RO-Islandiin suolanpoistoa varten, sen laatu täytyy varmistaa ennakkokäsittelyllä, jotta RO-kalvojen likaantuminen voidaan välttää.
 • Jäähdytysvesipumput (CWP) biomassajätettä hyödyntäviin laitoksiin
  Biomassan polttoon perustuvissa sovelluksissa käytetään jäähdytysvesipumppuina tavallisesti vaaka-asenteisia aksiaalisesti jaettuja tai päästä imeviä pumppuja. Tarvittaessa toimitamme myös pystypumppuja.
 • Jäähdytysvesipumput hiili- ja öljyvoimaloissa
  Jäähdytysvesipumppu (CWP) pumppaa vettä lauhduttimen poistohöyryn jäähdyttämiseen ja kierrättää sen takaisin jäähdytystorniin tai avoimen jäähdytysjärjestelmän poistoon. Suuri virtausmäärä on yksi jäähdytysvesipumppujen tärkeimmistä ominaisuuksista. Keskikokoisissa ja suurissa hiili- ja öljylämmitteisissä voimaloissa jäähdytysvesipumppuina käytetään pystypumppuja. Pienissä, omaan energiantuotantoon tarkoitetuissa hiili- ja öljyvoimaloissa jäähdytysvesipumppuna voidaan käyttää myös vaaka-asenteista aksiaalisesti jaettua pumppua.
 • Kastelu
  Toimitamme pumppuja painovoimaisille ja paineistetuille kastelujärjestelmille. Näihin käyttökohteisiin on tarjolla vertikaalisia ja horisontaalisia pumppuja, jotka on suunniteltu haastavien pumppauksen ja energiatehokkuuden vaatimusten mukaisiksi.
 • Korkeapaineinen RO-Island HPP -uusintavirtauspumppu
  Tämä on SWRO-prosessin ydin, jossa suolanpoisto varsinaisesti tapahtuu. Käsitelty merivesi syötetään korkeapainepumpuilla RO-kalvoille, jotka ottavat vastaan permeaatin eli tuotantoveden. Prosessissa syntyy korkeapaineinen suolarejektio, jonka paineen käytetty energiankeruulaite ottaa talteen.
 • Kunnallinen puhtaan veden syöttö ja jakelu
  Juomaveden toimittamiseen kaikkiin jakeluverkon osiin liittyy monia haasteita. Sulzerin pumput nostavat, siirtävät ja kuljettavat sen vedenpuhdistamosta pumppaamoihin ja eteenpäin tarvittavalla virtauksella ja paineella.
 • Kunnallisen puhtaan veden käsittely
  Kun suunnittelet uutta vedenkäsittelylaitosta tai olemassa olevan laitoksen päivittämistä, käyttökustannukset ovat yhtä tärkeitä kuin investointikustannuksetkin. Sulzerin innovatiivisissa pumpuissa, sekoittimissa ja kompressoreissa luotettava käsittelyn suorituskyky yhdistyy ylivoimaiseen energiatehokkuuteen.
 • Maakaasuvoimaloiden jäähdytysvesipumput (CWP)
  Jäähdytysvesipumppu (CWP) pumppaa vettä lauhduttimen poistohöyryn jäähdyttämiseen ja kierrättää sen takaisin jäähdytystorniin tai avoimen jäähdytysjärjestelmän poistoon. Suuri virtausmäärä on yksi jäähdytysvesipumppujen tärkeimmistä ominaisuuksista. Keskikokoisissa ja suurissa maakaasukombivoimaloissa jäähdytysvesipumppuina käytetään pystysuuntaisia pylväspumppuja. Pienissä voimaloissa jäähdytysvesipumppuna voidaan käyttää myös vaaka-asenteista aksiaalisesti jaettua pumppua.
 • Monivaikutustislaus (MED)
  Monivaikutustilausprosessi (MED) perustuu ketjuttaiseen haihdutus–kondensaatioprosessiin, joka etenee useissa vaiheissa tyhjiöoloissa käyttäen viereisen voimalaitoksen ylimääräistä höyryä haihdutuksen kuumennusaineena.
 • Tuotantoveden siirto
  Jälkikäsittelyn päätyttyä tuotantovesi pumpataan säiliöihin tai vedenjakeluverkostoon.
 • Vedenkuljetus
  Vedenkuljetuspumput pumppaavat alueiden tai teollisuuden tarvitsemia suuria vesimääriä pitkien etäisyyksien päähän ja suurille geodeettisille korkeuksille. Tarjoamme useita erilaisia kokoonpanoja tarpeisiisi.
 • Vedenotto
  Kun raakavedestä halutaan poistaa suolaa, meri- tai murtovettä otetaan luonnonresurssista ja pumpataan esikäsittelyvaiheeseen. Meriveden tapauksessa voidaan käyttää erilaisia ottojärjestelmiä, joiden mukaan valitaan myös asennettava pumpputyyppi.
Vesisertifikaatit

NSF 61/372 -juomavesisertifikaatti

SMD-pumpuilla on NSF 61/372 -sertifiointi. Sertifiointiprosessin aikana pumppua on testattu erilaisilla tavoilla, jotta varmistetaan juomaveden turvallinen pumppaus.

ACS-sertifiointi (Ranska)

SMD-pumput ovat ACS:n sertifioimia. Sertifioinnilla varmistetaan pumpun hyväksyntä juomakelpoisen veden pumppaukseen.

Tehokas ratkaisu raakaveden, puhtaan veden, meriveden ja murtoveden pumppaukseen
Ota yhteyttä