Tärkeimmät edut
 • Suunniteltu raskaaseen käyttöön
 • Sopii saastuneelle/syövyttävälle kaasulle
 • Vähäinen huoltotarve
 • Hiljainen käynti
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Suodatus alipaineessa
 • Alipainelauhduttimet
 • Kiteytys
 • Saostus
 • Haihdutus
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Yksivaiheinen pumppu varustettuna tuloilman ohjauslevyllä roottorin kummassakin päässä
 • Akselin tiivistys nauhatiivisteellä ja vesirenkaalla
 • Täysin suojattu akseli
 • Itsesäätyvä puristustaso
 • Neste ja pöly eivät vaikuta pumpun toimintaan
 • Vettä säästävä vedenerotin pumpun poistoputkella
 • Epäkeskinen roottori laakereiden välissä
 • Levy- ja valuranteinen pesä
 • Saatavilla laaja materiaalivalikoima
 • Saatavilla erilaisia tiivistysvaihtoehtoja
 • Voidaan käyttää myös kompressorina
 • Optimoitu nesterenkaan vedensyöttö
 • Osittainen / täydellinen vedenkiertojärjestelmä
 • Lasikuituinen vedenerotin
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit enintään 23’000 m3/h (101’265 USgpm)
Absoluuttinen imupaine jopa 50 mmHg / 50 mmHg
Lämpötilat jopa 50 °C / 122 °F
Teollisuudenalat
 • Sellu, paperi ja kartonki
  Sulzer on maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden innovatiivisten, luotettavien ja todistetusti toimivien pumppaus- ja sekoitusratkaisujen toimittaja. Syvä prosessien ja käyttösovellusten asiantuntemuksemme perustuu pitkään yhteistyöhön valmistajien sekä koneiden toimittajien ja rakentajien kanssa.

 • Metallit
  Sulzerin metalliteollisuuden pumppaus- ja sekoitusratkaisut on suunniteltu syövyttäville ja hankaaville nesteille. Tarjoamme asiantuntevaa palvelua esimerkiksi teräksen, alumiinin, kuparin, nikkelin, sinkin ja litiumin tuotantoon.
Ensival Moret VRN -tyypin nesterengasalipainepumppu
Ota yhteyttä