Hallitukset ja kansalliset ja kansainväliset instituutiot sekä vesitalousyritykset etsivät ratkaisuja veden kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään. Vesialan pioneerina Sulzer voi auttaa vesitalousyritystäsi voittamaan nämä haasteet.

Huonosta pääsystä makeisiin vesivarantoihin on tullut kriittinen huolenaihe monilla maailman alueilla. Kaupungeissa asuvan väestön määrän kasvu lisää haastetta entisestään. Pääsy puhtaaseen makeaan veteen on kriittinen tekijä kestävän kaupunkielämän luomisessa.

Meriveden suolanpoisto on merkittävä tapa tarjota kestävä makean veden varanto. Vaikka puhdasta makeaa vettä hyödynnetään myös esimerkiksi teollisuudessa ja maanviljelyksessä, ihmiset käyttävät 60 % sen kokonaiskulutuksesta. Energia on suolanpoistolaitosten suurin yksittäinen menoerä, joten yritykset etsivät energiatehokkaita ratkaisuja.

’Sulzerin meriveden suolanpoistoon suunnitellut pumput ovat tehokkuudeltaan alan huippua. Näin se pystyy tukemaan asiakkaitaan, jotka pyrkivät toimittamaan puhdasta makeaa vettä kustannus- ja energiatehokkaasti.

Viimeisintä tekniikkaa hyödyntävien suolanpoistopumppujen kehityksen markkinajohtajina voimme tukea yritystäsi kustannus- ja energiatehokkaassa puhtaan makean veden toimituksessa.

Merivedestä makeaksi vedeksi: Tarjoamme tehokkaita suolanpoistoratkaisuja

Meriveden suolanpoisto on lupaava ja nopeasti suosiotaan kasvattava ratkaisu vesipulan vastaiseen taisteluun ja vastaus maailmanlaajuiseen vesitarpeeseen — ks. alla oleva kuva. Käänteisosmoosi — eräs suolanpoistotekniikka — vaatii vähemmän energiaa ja on muita menetelmiä edullisempi. Erittäin tehokkailla pumpuillamme on mahdollista luoda makean veden varanto edullisesti ja energiatehokkaasti.

Merivettä muutetaan makeaksi vedeksi käytännössä kahdella eri tavalla:

  1. suolanpoistotekniikalla, joka perustuu joko termisiin prosesseihin (kuten monivaihe- tai tasapainotislaukseen), tai
  2. kalvo- eli käänteisosmoosiprosesseilla — ks. alla oleva kuva.

Aiemmin termiset suolanpoistotekniikat olivat suosittuja esimerkiksi Lähi-idässä, koska sitä hyödyntäviä laitoksia on helppo käyttää ja energiakustannukset ovat matalat. Käänteisosmoosi on kuitenkin nykyään nouseva markkinatrendi. Tänä päivänä yli kaksi kolmesta uudesta suolanpoistoratkaisusta perustuu tähän tekniikkaan, jota suositaan sen voittamattoman ympäristötehokkuuden takia.

Tarjoamme täyden malliston pumppuja meri- tai murtoveden käänteisosmoottiseen tai monivaiheiseen suolanpoistoon.

Olemme pyrkineet vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin erikoistumalla käänteisosmoositekniikkamme kehitykseen ja parantamiseen.

Autamme vähentämään käänteisosmoosilaitostesi käyttökustannuksia

Laitosten käyttöikäkustannukset ovat pienentyneet vuosien saatossa energian keruujärjestelmien kasvaneen tehokkuuden ansiosta. Myös pumpuilla on tärkeä rooli kulujen pienentämisessä.

Olemme kehittäneet ja tarjonneet markkinoiden vaatimuksiin istuvia suolanpoistoratkaisuja jo 1980-luvulta lähtien. Käänteisosmoosilaitoksessa monitoimiset korkeapainepumput käyttävät 60 % kaikesta suolanpoistolaitoksessa käytettävästä energiasta. Jokainen tehokkuudessa saavutettu prosenttiyksikkö laskee makean veden tuotannon kuluja ja merkitsee parannusta laitoksesi toiminnassa ja kustannustehokkuudessa.

Suomen Kotkassa työskentelevät insinöörimme ovat kehittäneet tämän pumppumalliston.

Menestyvien tiimien valmistamia alansa johtavia pumppuja

Suomessa ja Sveitsissä toimivat tiimimme ovat kehittäneet uudet MBN-RO- ja MSD-RO-pumppumallistot, jotka on suunniteltu erityisesti käänteisosmoosisovelluksia varten. Nämä pumput tukevat juotavaksi tarkoitetun ja teollisiin prosesseihin tarvittavan veden tehokasta valmistusta.

’Tiimimme ovat saaneet parannettua pumppujen hydraulitehoa huomattavasti imukammion optimoinnin sekä juoksupyörän, johtopyörän ja pesän uudelleensuunnittelun kautta.

Johtavat pumppumme on jo toimitettu muutamiin Lähi-idän ja Kiinan suolanpoistolaitoksiin. Maailmanlaajuisten asennustemme tuotantokapasiteetilla tuetaan makean veden tuotantoa päivittäin yli kolmen miljoonan kuution edestä.

MBN-RO- ja MSD-RO-mallistomme pumput ovat markkinoiden tehokkaimpia kehittyneen hydraulisuunnittelunsa ansiosta.

SNS-pumppujen ainutlaatuinen hydraulisuunnittelu takaa erittäin tehokkaan pumppaamisen monenlaisissa käyttökohteissa.

Taattua käyttötehoa jokaisella käyttökerralla

Jokaisella käytetyllä kilowatilla on merkitystä edullisen käyttöveden tuotannossa. Tästä syystä insinöörimme ovat kehittäneet erittäin tehokkaita imeviä prosessipumppuja. SNS-prosessipumput on suunniteltu alkujaan sellu- ja paperiteollisuudelle, mutta niitä voidaan käyttää myös meriveden käänteisosmoosissa ja muissa vedenkäsittelyratkaisuissa. ’Niiden tehokkuus on huippuluokkaa ja ne ylittävät Euroopan unionin energialaitteille asettamat vaatimukset selkeästi.

Kyseisissä vaatimuksissa vesipumpuille on määritetty vähimmäishyötysuhde, minkä kautta on tarkoitus vähentää energiankulutusta. Vähimmäishyötysuhdeindeksiksi (MEI) määritettiin 0,4 vuoden 2015 alussa. Noin 40 % käytössä olevista vesipumpuista ei täytä tätä vaatimusta. SNS-prosessipumput — jotka ovat olleet markkinoilla vuodesta 2015 — saavuttivat MEI-arvon 0,7, joka ylittää vaaditut raja-arvot selvästi.

Tulevaisuuden trendejä etsimässä

Algerian, Espanjan, Australian ja Lähi-idän kaltaiset maat ovat aiemmin rakentaneet hyvin suuria pumppaamoita, mutta sittemmin trendi on alkanut liikkua kohti pieniä ja keskikokoisia laitoksia, joiden rakennus, asennus, käyttö ja rahoitus on helpompaa. Laitteemme tukevat pientä tai keskikokoista laitostasi jo hankkeen varhaisvaiheista lähtien parantamalla kokonaistehokkuutta ja varmistamalla laitoksen suurimman mahdollisen tuottavuuden.

Omistautuneet tukitiimimme voivat auttaa sinua makean veden edullisessa ja energiatehokkaassa tuotannossa.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista

Ota yhteyttä