Malesian hankkeemme osoittaa, että päivitys on sekä tekninen että taloudellinen parannus. Se on kilpailukykyinen ratkaisu, jossa valmiina oleva laitteisto mukautetaan muuttuviin tarpeisiin.

Hieman taustatietoja: matala öljyn hinta asettaa maailman öljyntuottajille painetta jatkaa hiipuvien öljykenttien käyttöä ja poistaa olemassa olevien porauslauttojen pullonkauloja. Tämä on lisännyt päivitysratkaisujen maailmanlaajuista kysyntää.

Petronas peri Kinabalun öljynporauslautan Shellin Malesian toimipisteeltä, joka käytti sitä 25 vuoden ajan. Päivitys oli tarpeen, ja Talisman Malaysia Limitedista tuli lautan toiminnanharjoittaja. Vuonna 2014 Itä-Malesian Sabahissa sijaitseva Kinabalu tuotti 7 miljoonaa öljyekvivalenttibarrelia (mmboe/d) päivässä.

Talisman tahtoi jatkaa tuotantoa, kehittää lauttaa ja parantaa raakaöljyn talteenottoa Kinabalun kentiltä. Yritys teki viisaasti päättäessään investoida laitteiston kehittämiseen. Laitteisto täytyi mukauttaa nopeasti uusiin työtehtäviinsä alasajoja välttäen.

Pumpun uudet työtehtävät

Ongelman ytimessä olivat lähteiden pienentynyt öljymäärä ja prosesseissa tapahtuneet muutokset, joiden myötä lautan raakaöljyn siirtopumpun tulisi toimia huomattavasti pienemmällä virtausnopeudella. ’Lisäksi pumpun virtauksen odotettiin vaihtelevan seuraavien viiden vuoden aikana.

Nopea paikallinen muutostyö

Sulzer hyödynsi huipputason hydrauliikan osaamistaan ja toimitti asiakkaalle ratkaisun, jonka keskiössä on hydraulinen uudelleenratifiointi.

Venttiilikuristuksella toteutettavan virtausmäärän ja paineen hallinnan periaate.

Sulzer toimitti uuden matalan virtauksen ja nostokorkeuden hydrauliikan, joka sopii erilaisiin tuottopisteisiin. Kolmen erilaisen tuottopisteen asettama haaste ratkaistiin kuristamalla virtausta ja vähentämällä painetta poistoventtiilin avulla. Näin pumppu toimii mahdollisimman lähellä parasta hyötysuhdepistettä.

Käytetty menetelmä todettiin ahtaassa asennustilassa tekniikan ja talouden kannalta parhaaksi ratkaisuksi. Energiahävikki minimoitiin. Kun pumppua ajetaan lähellä sen suunnittelupistettä, etuina ovat värinän väheneminen ja luotettavuuden paraneminen.

Virtauksen ja värinän välinen suhde: värinä on vähäisintä suunnittelupisteen lähellä (lähde: American Petroleum Institute).

Uusi juoksupyörän suunnittelu takaa mahdollisimman vähäisen nesteen uudelleenkierron, joten tehoa ei mene hukkaan. Kaikkiin märkäosiin (pumpun kotelo, tiivistysholkit, juoksupyörät ja holkit) lisättiin erikoisvalmisteisia, erittäin suojaavia pinnoitteita, kuten SUMEPUMPiaTM. Roottorit vaihdettiin perätysten ajan säästämiseksi. Sulzer Singapore teki yhteistyötä paikallisen penkkitestiyrityksen kanssa asiakkaan testausvaatimusten täyttämiseksi. Ensimmäinen pumppu otettiin onnistuneesti käyttöön vuonna 2015.

Asiakkaamme vakuuttui Sulzerin laitteistolle tuomasta lisäarvosta ja on sittemmin tilannut päivityksen jo kahdelle muulle pumpulle.

Vaihda uusia osia vain tarvittaessa—siitä asiakas hyötyy’

Ratkaisussa säästettiin jonkin verran rahaa, kun roottorisuunnittelua muutettiin, mutta olemassa oleva pumppukotelointi, moottori, tiivistys ja putkitus jätettiin entiselleen. Tulityöt — kuten hitsaus, jauheleikkaus ym. — oli kielletty asennuspaikalla. Lähes kaikki laitteiston varaosat uusia tehtäviä varten optimoitua juoksupyörää lukuun ottamatta olivat vaihdettavissa toistensa tilalle. Siksi saatavilla olevaa varastoinventaariota voidaan hyödyntää tulevissa huoltotöissä. Yleisasettelu säilytettiin entisellään, ja Sulzer näytti, että laitteisto toimii nyt taloudellisemmin kuin koskaan.’

Ota yhteyttä