Raskaaseen käyttöön tarkoitetut uppopumput

Sulzer tarjoaa teollisuuden, kunnallistekniikan ja suurten liikerakennusten raskaaseen käyttöön soveltuvia ABS-tyypin uppopumppuja, jotka on suunniteltu paljon vieraita esineitä ja kiinteää ainetta sisältävän kontaminoituneen jäteveden käsittelyyn.

Ota yhteyttä