Kaasun polttamiseen perustuva energiantuotanto

Tarjoamme laadukkaita kaasuturbiinien, kompressoreiden, pumppujen, generaattoreiden ja muiden pyörivien laitteiden korjaus- ja huoltopalveluja. Pumppumme sopivat esimerkiksi kattilasyöttö- ja lauhdeveden poistosovelluksiin. Tuotamme tärkeitä turbiinien osia.

Samassa voimalassa hyödynnetään kahta toimintamallia. Noin kaksi kolmasosaa kombilaitoksen tuottamasta sähköstä perustuu kaasuturbiineihin ja noin yksi kolmasosa höyryturbiineihin. Muihin energiantuotantomenetelmiin verrattuna kombilaitoksen etuja ovat suhteellisen matalat investointikustannukset, korkea tehokkuus ja lyhyt rakennusaika.

Sulzerin tarjoamat kaasu- ja höyryturbiinien huoltopalvelut tukevat yrityksesi toimintaa ja parantavat voimansiirtolaitteistosi joustavuutta ja luotettavuutta. Kehitämme huoltoratkaisuja kaikille kaasukäyttöisessä prosessissa toimiville pyöriville laitteille.

Maakaasuvoimalaitos

Maakaasu sytytetään kaasuturbiinin polttimessa, minkä avulla generaattori tuottaa sähköä. Kaasuturbiinista poistuva kuuma kaasu kuljetetaan lämpöä talteenottavaan höyrygeneraattoriin (HRSG), jossa sitä käytetään ali- tai ylikriittisen höyryn tuottamiseen. Höyry kuljetetaan suoraan turbiiniin tai generaattoriyksikköön sähkön lisätuotantoa varten, minkä jälkeen se muunnetaan kondensorin avulla jälleen suoloista puhdistetuksi vedeksi. Sulzer tukee tätä prosessia teknisiin järjestelmiin tarkoitetuilla pumpuilla, kuten kattilansyöttöpumpuilla (BFP), lauhdeveden poistopumpuilla (CEP), jäähdytysvesipumpuilla (CWP), polttoainepumpuilla, typpioksidien poistopumpuilla sekä kokoonpanopalveluilla ja muilla pumppuihin liittyvillä palveluilla.

FWP: Syöttövesipumppu
CEP: Lauhdeveden poistopumppu
CWP: Jäähdytysvesipumppu

Prosessit ja sovellukset

Tuotteet ja palvelut tälle teollisuudenalalle

Ota yhteyttä