Tärkeimmät edut
 • Keskikiinnityksen ansiosta lämpölaajeneminen ei vaikuta akselien linjaukseen
 • Kulutusrenkaat ja tasapainoaukot on optimoitu pidentämään tiivisteiden ja laakerien käyttöikää
 • Akseli erittäin raskaaseen käyttöön, saavuttamaan matala akselin poikkeama ja pitkä käyttöikä tiivisteille ja laakereille
 • Helposti puhdistettava jäähdytyskammio
 • Hiljainen puhallinpyörä korkeisiin ympäristö- tai käyttölämpötiloihin
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Apupumput keskikokoisiin kattilan syöttövesiyksiköihin perinteisiin lämpö- ja kaasukombivoimaloihin
 • Kuuman veden kierrätyspumput kaukolämpövoimaloihin ja kattiloiden kierrätykseen teollisessa sähköntuotannossa
 • Lisäpumput perinteisiin ja uusiutuvan energian lämpövoimaloihin
 • Lämmönsiirtonesteen (Heat Transfer Fluid, HTF) pää- ja apukierrätys aurinkovoimaloissa
 • Syöttöpumput, uusintavirtauspumput ja energiankeruulaitteella (Energy Recovery Device, ERD) varustetut kierrätyspumput suolanpoistoon käänteisosmoosilla
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Umpinainen juoksupyörä matalamman NPSHr-arvon (Net Positive Suction Head Required) saavuttamiseksi.
 • Itseilmaava, keskiasenteinen paineyhde
 • Pesän jalusta ja perustuslevy suunniteltu kestämään API 610:n mukainen suuttimen kuorma, momentti ja lisääntynyt lämpölaajeneminen
 • API 682 -tiivistepesät
 • Aksiaalilaakereina käytetään joko kulmakosketuslaakereita tai kartiorullalaakereita raskaissa sovelluksissa
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit Jopa 2 600 m3/h   (11 440 US gpm)
Nostokorkeudet Jopa 300 m  /  1 000 ft
Paineet Jopa 100 bar / 1 450 psi
Lämpötilat Jopa 425°C  /  800°F
Paineyhteen koot Jopa  400 mm  /  16 in
Enimmäispyörimisnopeus Jopa 3 600 r/min
suorituskykyalue
suorituskykyalue 50 Hz
suorituskykyalue 60 Hz
Sovellukset
 • Ennakkokäsittely
  Ennen kuin raakavesi siirretään RO-Islandiin suolanpoistoa varten, sen laatu täytyy varmistaa ennakkokäsittelyllä, jotta RO-kalvojen likaantuminen voidaan välttää.
 • Kattilansyöttövesipumput ja apupumput
  Syöttövesipumput (FWP) pumppaavat syöttövettä ilmanpoistimesta esilämmittimiin ja edelleen kattilaan. Korkea syöttöpaine on yksi syöttövesipumppujen tärkeimmistä ominaisuuksista.
 • Kemikaalit
  Räätälöityjä teknisiä ratkaisuja, ominaisuuksia ja materiaalivalintoja vaativimpiin pumppaus- ja sekoitustarpeisiin kemikaalien valmistuksessa, mäntyöljyn tuotannossa ja ligniininkäsittelyssä.
 • Korkeapaineinen RO-Island HPP -uusintavirtauspumppu
  Tämä on SWRO-prosessin ydin, jossa suolanpoisto varsinaisesti tapahtuu. Käsitelty merivesi syötetään korkeapainepumpuilla RO-kalvoille, jotka ottavat vastaan permeaatin eli tuotantoveden. Prosessissa syntyy korkeapaineinen suolarejektio, jonka paineen käytetty energiankeruulaite ottaa talteen.
 • Lauhdeveden poistopumput (CEP) biomassan polttolaitoksissa
  Lauhdeveden poistopumput (CEP) poistavat lauhdeveden lauhduttimesta ja pumppaavat sen puhdistusjärjestelmän ja esilämmittimien kautta ilmanpoistimen syöttövesisäiliöön. Keskikokoisissa ja suurissa biomassan polttolaitoksissa lauhdeveden poistopumppuina käytetään imusäiliöllä varustettuja pystypumppuja, mikä mahdollistaa riittävän NPSHa-arvon saavuttamisen. Pienissä voimaloissa lauhdeveden poistopumppuna voidaan käyttää myös vaaka-asenteista päästä imevää pumppua.
 • Lauhdeveden poistopumput hiili- ja öljyvoimaloissa
  Lauhdeveden poistopumput (CEP) poistavat lauhdeveden lauhduttimesta ja pumppaavat sen puhdistusjärjestelmän ja esilämmittimien kautta ilmanpoistimen syöttövesisäiliöön. Keskikokoisissa ja suurissa hiili- ja öljyvoimaloissa lauhdeveden poistopumppuina käytetään imusäiliöllä varustettuja pystypumppuja, mikä mahdollistaa riittävän NPSHa-arvon saavuttamisen. Pienissä, omaan energiantuotantoon tarkoitetuissa hiili- ja öljyvoimaloissa lauhdeveden poistopumppuna voidaan käyttää myös vaaka-asenteista päästä imevää pumppua.
 • Maakaasuvoimaloiden lauhdeveden poistopumput (CEP)
  Lauhdeveden poistopumput (CEP) poistavat lauhdeveden lauhduttimesta ja pumppaavat sen puhdistusjärjestelmän ja esilämmittimien kautta ilmanpoistimen syöttövesisäiliöön. Keskikokoisissa ja suurissa maakaasukombivoimaloissa lauhdeveden poistopumppuina käytetään pystysuuntaisia imusäiliöllä varustettuja pystypumppuja, mikä mahdollistaa riittävän NPSHa-arvon saavuttamisen. Pienissä voimaloissa lauhdeveden poistopumppuna voidaan käyttää myös vaaka-asenteisia päästä imeviä pumppua.
 • Monivaikutustislaus (MED)
  Monivaikutustilausprosessi (MED) perustuu ketjuttaiseen haihdutus–kondensaatioprosessiin, joka etenee useissa vaiheissa tyhjiöoloissa käyttäen viereisen voimalaitoksen ylimääräistä höyryä haihdutuksen kuumennusaineena.
 • Tuotantoveden siirto
  Jälkikäsittelyn päätyttyä tuotantovesi pumpataan säiliöihin tai vedenjakeluverkostoon.
 • Vedenotto
  Kun raakavedestä halutaan poistaa suolaa, meri- tai murtovettä otetaan luonnonresurssista ja pumpataan esikäsittelyvaiheeseen. Meriveden tapauksessa voidaan käyttää erilaisia ottojärjestelmiä, joiden mukaan valitaan myös asennettava pumpputyyppi.
 • Voimalaitokset
  Sulzerin laaja tuotevalikoima parantaa kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista biopolttoainetta tai jätebiopolttoainetta käyttävän teollisuuden, kunnallisen tai muun voimalaitoksen prosessien toimintaa ja luotettavuutta.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista

Ota yhteyttä