Tärkeimmät edut
 • Yksinkertainen rakenne pienentää kokoa ja vähentää hankinta- ja käyttökustannuksia
 • Tarkkuusvaletut juoksupyörät ja johtolaitteet parantavat hyötysuhdetta
 • Helppo ja nopea juoksupyörien asennus
 • Laakerointi on huollettavissa ilman pumpun purkamista
 • Laaja valikoima rakennemateriaaleja mm. haponkestävä dupleks-teräs
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Kattilan syöttövesi teollisuuden voimantuotantosovelluksissa 180°C:een asti.
 • Lauhdeveden pumppaus voimaloissa ja teollisuuslaitoksissa
 • Syöttövesipumput suolanpoistolaitoksissa
 • Suihkuvesipumppu paperitehtaissa
 • Korkeapaineinen vesi teollisuuden sovelluksissa
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Integroidut johtolaitteet ja välipesät
 • Innovatiivinen pumpattavalla nesteellä voideltu NDE -laakerointi (Non-Drive End)
 • Tasapainorumpu ja aksiaalilaakeri
 • Momentin välitys kiilattomalla polygon-liitoksella juoksupyörien välillä
 • Akselitiivistys tarvitaan vain matalan paineen imupuolella
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetti Jopa 700 m3/h (3 080 US gpm)
Nostokorkeus Jopa 900 m / 2 950 ft
Paine Jopa 100 bar / 1 450 psi
Lämpötila Jopa 180°C / 355°F
Paineyhteen koko Jopa 150 mm /  6 in
Suorituskykyväli
Suorituskykyväli 50 Hz
Suorituskykyväli 60 Hz
Sovellukset
 • Mekaanisen massan kuitulinja
  Sulzerin tarkoituksenmukainen tuotevalikoima vaativaan pumppaukseen ja sekoitukseen jauhatus-, hierto-, kemihierre-, lajittelu-, rejektinkäsittely- ja valkaisuprosesseissa.
 • Kattilansyöttöpumput (BFP) biomassajätettä hyödyntäviin laitoksiin
  Biomassan polttoon perustuvissa voimalasovelluksissa käytetään kattilasyöttävinä pumppuina tavallisesti pieniä tai keskikokoisia rengasosioituja pumppuja. Tarvittaessa saatavilla on myös aksiaalisesti jaettuja monijaksopumppuja. Pumpun koko ja paineominaisuudet riippuvat ensisijaisesti voimalan tyypistä ja tuotannosta.
 • Kemikaalien talteenotto
  Sulzerin laaja tuotevalikoima kattaa niin pumppaus- kuin sekoituskohteet läpi kemikaalien talteenottoprosessien.
 • Korkeapaineinen RO-Island HPP -uusintavirtauspumppu
  Tämä on SWRO-prosessin ydin, jossa suolanpoisto varsinaisesti tapahtuu. Käsitelty merivesi syötetään korkeapainepumpuilla RO-kalvoille, jotka ottavat vastaan permeaatin eli tuotantoveden. Prosessissa syntyy korkeapaineinen suolarejektio, jonka paineen käytetty energiankeruulaite ottaa talteen.
 • Paperi- ja kartonkikone ja sen järjestelmät
  Sulzerin laaja tuotevalikoima on suunniteltu vastaamaan vaativiin virtaustarpeisiin ja sopimaan kaikenlaisille nesteille, joten se on juuri oikea ratkaisu haastaviin pumppaus- ja sekoitustarkoituksiin massanvalmistuksen, paperikoneen lähestymisjärjestelmän, hylkyjärjestelmän, nollavesijärjestelmän, tyhjiöjärjestelmän, lauhdejärjestelmän ja suihkuvesijärjestelmän prosesseissa.
 • RO-Island HPP
  Tämä on SWRO-prosessin ydin, jossa suolanpoisto varsinaisesti tapahtuu. Käsitelty merivesi syötetään korkeapainepumpuilla RO-kalvoille, jotka ottavat vastaan permeaatin eli tuotantoveden. Prosessissa syntyy korkeapaineinen suolarejektio, jonka paineen käytetty energiankeruulaite ottaa talteen.
 • Sellunkuivauskone
  Tunnetusti luotettavaa ja käyttövarmaa tekniikkaa vaativiin kohteisiin.
 • Vedenjakelu
  Vastaus nykypäivän tiukkoihin vedensyötön, saostuksen, lietteenkäsittelyn, hienolajittelun ja vedenjakelun vaatimuksiin.
 • Vedenkuljetus
  Vedenkuljetuspumput pumppaavat alueiden tai teollisuuden tarvitsemia suuria vesimääriä pitkien etäisyyksien päähän ja suurille geodeettisille korkeuksille. Tarjoamme useita erilaisia kokoonpanoja tarpeisiisi.
 • Voimalaitokset
  Sulzerin laaja tuotevalikoima parantaa kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista biopolttoainetta tai jätebiopolttoainetta käyttävän teollisuuden, kunnallisen tai muun voimalaitoksen prosessien toimintaa ja luotettavuutta.

Sinua voivat kiinnostaa myös seuraavat

Ota yhteyttä