Energiantuotanto biomassasta ja jätteestä

Sulzer tuntee hyvin energiajätteeseen perustuvan sähköntuotannon erityisvaatimukset. Meillä on runsaasti kokemusta jätteiden ja polttoaineiden käsittelystä, tuhkanpoistosta, höyryturbiinilaitoksista sekä kaasukäyttöisten generaattorien tarkastamisesta ja huoltamisesta.

Orgaanisiin aineisiin perustuvia nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita tulee saataville monien teollisten prosessien sivutuotteina, mutta kiinteät, orgaanisiin aineisiin perustuvat polttoaineet syntyvät kunnallisen ja teollisen jätteenkeräyksen sivutuotteina. Kasviperäiset orgaaniset polttoaineet toimivat kuitenkin vaihtoehtona kaikilla alueilla, joilla kasveja vain kasvaa. Sulzer pyrkii kasvattamaan tällaisten sivutuotteiden arvoa toimittamalla pumppauslaitteistoja niitä polttavien voimalaitosten järjestelmiin.

Yrityksellämme on paljon kokemusta jätteiden ja polttoaineiden käsittelystä, tuhkanpoistosta, höyryturbiinilaitosten laitteiden huollosta sekä kaasukäyttöisten generaattorien tarkastuksesta ja huollosta. Pumppumme auttavat takaamaan toiminnan jatkuvuuden ja luotettavuuden. Joissakin tapauksissa voimme toimittaa myös prosessipumppuja biomassan käsittelyjärjestelmiin.

Biomassan käsittelyprosessi voimalaitoksissa

Kaikki kolme alla kuvattua käyttösovellusta toimivat teknisen järjestelmän osalta samalla tavalla: Orgaaninen polttoaine poltetaan polttimessa höyryn tuottamiseksi halutussa kattilassa. Höyry ohjataan suoraan turbiiniin tai generaattoriyksikköön sähköntuotantoa varten, minkä jälkeen se muunnetaan lauhduttimen avulla jälleen vedeksi. Sulzer tarjoaa kattilansyöttöpumppuja (BFP), lauhdeveden poistopumppuja (CEP), jäähdytysvesipumppuja (CWP) sekä asennuspalveluja ja muita pumppuihin liittyviä palveluja, jotka on suunniteltu varta vasten näitä prosesseja varten.

BFP: Kattilansyöttöpumppu
CEP: Lauhdeveden poistopumppu
CWP: Jäähdytysvesipumppu

Prosessit ja käyttösovellukset

Tuotteet ja palvelut tälle teollisuudenalalle

Asiaan liittyvät julkaisut

Ota yhteyttä