Tietosuoja- ja evästekäytäntö

 1. Tässä tietosuoja- ja evästekäytännössä kerrotaan sinun (”käyttäjän”) henkilökohtaisista tiedoista, joita kerätään Sulzerin verkkosivujen käytön yhteydessä, ja siitä, kuinka Sulzer Management Ltd. käsittelee niitä. Tietojen omistaja ja rekisterinpitäjä on yhtiö (”Sulzer”), jonka rekisteröity osoite on Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Sveitsi, ja kaikki Sulzer Groupin maailmanlaajuisesti omistamat ja/tai sen tytäryhtiöt (”Sulzer ja sen tytäryhtiöt”).

  Mikäli tämän tietosuoja- ja evästekäytännön ja muun voimassa olevan sopimuksen tai Sulzerin ja sen tytäryhtiöiden yleisten käyttöehtojen välillä on ristiriita, tämän menettelyn ehdot ovat voimassa.
 2. Kun annat suostumuksesi Sulzerin verkkosivustolla, hyväksyt Sulzerin tietosuoja- ja evästekäytännön ja suostut henkilökohtaisten tietojen ja evästeiden käsittelyyn tässä käytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Voit perua suostumuksesi koska tahansa.
 3. Sulzer käyttää teknisiä ja organisatorisia tietoturvakäytäntöjä henkilökohtaisten tietojesi turvallisuuden parantamiseksi ja suojellakseen istunto- sekä henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja/tai tahattomalta menettämiseltä, muokkaamiselta, paljastamiselta tai käytöltä. Sulzer varmistaa käytäntöjen yhteensopivuuden turvatoimenpiteiden kanssa laatuspesifikaatioiden, työntekijöiden koulutuksen ja teknisten turvakeinojen, kuten HTTPS:n, tietokantojen ja salasanasuojauksen, avulla.
 4. Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään suostumuksellasi ja voimassa olevien tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevien lakien mukaisesti. Sulzer käsittelee henkilökohtaisia tietojasi moniin tarkoituksiin. Sulzer käsittelee kaikkia tai joitakin henkilökohtaisia tietojasi erityisesti yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista: pääsy Sulzerin verkkosivustolle ja siihen liittyvien tiedustelujen käsittely, rekisteröinti suljettuihin käyttäjäryhmiin ja pääsy niihin, uutiskirjeiden tilaaminen; tai, kun tämä mainitaan tai ilmenee tietojen keräämisen yhteydessä, myös tietojen käyttö markkinointiin, mainontaan ja myynninedistämiseen, kyselyihin osallistumiseen ja palautteen keräämiseen, Sulzerin verkkosivujen, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen, tekniseen toimintaan ja turvallisuuden ylläpitoon, tilastointiin ja markkinatutkimukseen ja voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti; sekä muulla lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

  Henkilökohtaisia tietoja voivat hyödyntää yllä oleviin tarkoituksiin myös muut Sulzer Groupin yritykset tai kolmannet osapuolet, jotka ostavat liiketoimintoja tai niiden osia Sulzerilta tai sen tytäryhtiöiltä suoraan tai epäsuoraan. Tietoja voidaan jakaa markkinoinnin, myynnin, tutkimuksen ja kehityksen yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien ja Sveitsin ja/tai muiden maiden viranomaisten kanssa tai muuten lain tai oikeuden määräyksen edellyttämällä tavalla.
 5. Henkilökohtaisia tietojasi säilytetään niin pitkään kuin Sulzer pitää sitä tarpeellisena tai tarkoituksenmukaisena soveltuvien lakien tai käyttötarkoituksen kannalta. Sulzer poistaa henkilökohtaiset tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita tai kun käyttäjä poistaa käyttäjätilinsä itse tai pyytää sen poistamista. Joka tapauksessa tiedot poistetaan heti, kun niiden säilyttämisen lainmukainen enimmäisaika on täyttynyt.
 6. Sinulla on oikeus käyttää tietojesi suojeluun liittyviä oikeuksiasi koska tahansa ja saada tietoja tallennetuista henkilökohtaisista tiedoistasi, korjata niitä, luovuttaa niitä lisää, vastustaa niiden käsittelyä tai vaatia niiden poistamista. Alempana olevassa luvussa 10 on lisätietoja yhteyden ottamisesta Sulzeriin. Sulzer pidättää itsellään oikeuden olla yhteydessä sinuun sähköisesti (erityisesti sähköpostitse) asiaan liittyen.
 7. Sulzer kerää tietokoneesi, mobiililaitteesi ja selaimesi tarjoamia evästeitä ja tietoja, kun vierailet Sulzerin verkkosivustolla. Evästeet ovat Sulzerin verkkosivuille tapahtuvan vierailun yhteydessä vierailijan tietokoneelle tai mobiililaitteelle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja. Ne ovat olennaisia verkon tiedonvälityksen ja Sulzerin verkkosivujen palveluiden tarjoamisen kannalta. Evästeiden avulla tunnistetaan myös vierailijat ja seurataan heidän verkkosivuston käyttöänsä. Niillä esimerkiksi tallennetaan käyttäjien valinnat ja autetaan tietojen esitäyttämisessä siirryttäessä sivulta toiselle tai seuraavalla vierailukerralla.’ Sulzerin evästeisiin tallennetaan ainoastaan ei-henkilökohtaisia tietoja.

  Evästeisiin tallennettavat tiedot koostuvat viitteestä, Sulzerin verkkosivustolle tapahtuneen vierailun päivämäärästä ja ajasta, IP-osoitteesta, maa- ja kielitiedoista, laitetiedoista (kuten malli, käyttöjärjestelmä, selainversio ja käytetty portti), verkkotiedoista (kuten operaattorista), istunnon evästeistä (istuntokohtaiset sekä pysyvät evästeet), lataamiesi tiedostojen ja videoiden tiedoista, käyttämistäsi hakusanoista ja Sulzerin verkkosivuston käyttötapoihin liittyvistä tiedoista. ”Lokitiedostot” muodostuvat yhdessä kaikista näistä tiedoista. Sulzer käyttää tällaisia lokitiedostoja aina erillään henkilökohtaisista tiedoista. Tiedostojen sisältämiä käyttötietoja hyödynnetään verkkosivuston parantamiseen, sen käyttötapojen, tietojen ja sisällön ymmärtämiseen sekä tekniseen ja tietoturvakäyttöön.
 8. Sulzer hyödyntää niin kutsuttua seurantatekniikkaa omien ja tytäryhtiöidensä digitaalisten palvelujen jatkuvaan parantamiseen ja optimointiin. Verkkoanalyysityökalut toimittavat Sulzerille tilastotietoja ja kuvaajia, jotka sisältävät Sulzerin verkkosivuston käyttöön ja sisältöön liittyviä tietoja. Tässä yhteydessä Sulzerin verkkosivusto kerää kävijätietoja Google Analyticsin avulla. Kaikki kävijätiedot tallennetaan anonyymien käyttäjätunnisteiden alle. Näin voidaan luoda salanimettyjä käyttäjäprofiileja, joista yksittäisiä laitteita ei ole mahdollista tunnistaa. Evästeitä voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Google Analytics -tekniikalla kerätyillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä verkkosivujen kävijää. Tietoja ei yhdistetä salanimettyihin henkilökohtaisiin tietoihin, ellei tästä ole sovittu erikseen asianosaisen henkilön kanssa.

  Google noudattaa “EU:n ja Yhdysvaltain välisessä Privacy Shield -sopimuksessa” sekä “Sveitsin ja Yhdysvaltain välisessä Privacy Shield -sopimuksessa” sovittuja järjestelyjä, minkä lisäksi yritys on rekisteröity Yhdysvaltain kauppaministeriön, Euroopan komission ja Sveitsin valaliiton hallinnon ”Privacy Shield” -ohjelmaan. Google Analytics ei yhdistä selaimesi lähettämiä IP-osoitetietoja muihin Google-tietoihin. Google luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan lakimääräysten mukaisesti tai tilaustietojen käsittelyn yhteydessä.

  Voit estää evästeiden ja verkkosivuihin liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoite) tallentamisen ja käsittelyn Googlella lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Lisätietoja Google Analyticsista ja tietoturvasta on osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
 9. Sulzer ja kaikki sen tytäryhtiöt tallentavat henkilökohtaisia tietoja ja hallinnoivat Sulzerin verkkosivustoa omien tai palveluntarjoajien Sveitsissä ja Euroopan unionin alueella sijaitsevissa toimipisteissä. Sulzer ja sen tytäryhtiöt voivat käsitellä ja käyttää henkilökohtaisia tietoja myös muissa maissa. Sulzer voi myös delegoida kyseisten tietojen käsittelyn kolmansille osapuolille, mukaan lukien ulkomailla sijaitseville tytäryhtiöille.
 10. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat valittaa tästä yksityisyys- ja evästekäytännöstä tai Sulzerin tavasta käsitellä henkilökohtaisia tietojasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen webmaster [at] sulzer.com tai ota yhteyttä Sulzerin Global Data Privacy Officeriin.

  Sulzer Global Data Privacy Officer
  Sulzer Management Ltd.
  privacy [at] sulzer.com
  Neuwiesenstrasse 15
  8401 Winterthur, Switzerland

  Osoitteeseen webmaster [at] sulzer.com lähetettävällä viestillä voit myös perua suostumuksesi henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn, pyytää Sulzerin säilyttämiä henkilökohtaisia tietojasi, kieltää niiden käsittelyn tulevaisuudessa ja pyytää niiden korjaamista tai poistamista. Sinulla on myös oikeus tietojen siirtämiseen ja valvovalle taholle jätettävän valituksen tekemiseen voimassa olevan tietosuojalain mukaisella tavalla. Huomioi, että pyyntösi voidaan käsitellä vasta, kun olet tunnistautunut esimerkiksi henkilökortista lähetettävällä kopiolla tai kuvalla. Sähköisen suoramarkkinointimateriaalin tilaus on mahdollista perua helposti sähköisesti. Voit myös poistaa osoitteesi sähköisen suoramarkkinoinnin listaltamme lähettämällä viestin osoitteeseen webmaster [at] sulzer.com.
 11. Tämä yksityisyys- ja evästekäytäntö on voimassa 27. lokakuuta 2017 alkaen. Sulzer pidättää itsellään oikeuden korjata, muuttaa tai perua tämän käytännön koska tahansa. Korjattu, muutettu tai poistettu käytäntö lisätään tälle sivulle.