Senkbare pumper

Sulzer tilbyr vi noen av de mest omfattende seriene av senkbare pumper som finnes på markedet. Applikasjonene strekker seg fra små og middels store pumper for privat boligbygg og næring, til store pumper for det kommunale avløpsnettet, med stort innhold av filler og faststoffer, og i industrielle avløpsapplikasjoner.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.

Relaterte lenker

  • Kompressorer og lufting
    Sulzers bransjeledende tilbud for kommunal og industriell avløpsrensing inkluderer turbokompressorer, luftesystemer og mekaniske luftere. Vår applikasjons- og prosesskunnskap kombinert med vår unike produktportefølje gir oss muligheten til å tilby kunder pålitelige og effektive løsninger.

  • Senkbare omrørere
    Sulzers energieffektive, senkbare omrørere egner seg for et bredt spekter av applikasjoner i industri- og kommunale renseanlegg. De gir den rette løsningen for å matche blandingsoppgaver for agitering, blanding, omrøring, oppløsning og suspensjon av faste stoffer i industri- og kommunale renseanlegg.

  • Reduksjon, separasjon og fjerningssystemer for faste stoffer
    Styring, kontroll og fjerning av faste stoffer i avløpet er avgjørende for effektiv drift av avløpsrensesystemer og beskyttelse av høyrisikopumpestasjoner der et stopp vil medføre betydelige konsekvenser. Sulzers produktportefølje inkluderer en hel serie med Muffin Monster™ toakslede kverner for reduksjon av faststoffer.