Senkbar avløpspumpe type ABS XFP 30 – 620 kW

Senkbare pumper for store energibesparelser

De senkbare avløpspumpene type ABS XFP er det beste alternativet for å sikre effektiv og pålitelig pumping i avløpspumpestasjoner. De senkbare pumpene er utstyrt med IE3-motorer med premium effektivitet som standard og med Contrablock Plus-impellere. Pumpene sikrer effektiv og pålitelig drift.

Hovedfordeler
 • Premium effektive IE3 motorer for større energibesparelser
 • Langsiktig pålitelighet med forskjellige alternativer for impellere
 • Større energibesparelser for redusert CO2 fotavtrykk
 • Utmerket håndtering av filler for høy driftssikkerhet
 • Utformet for framtidige utfordringer for avløpsvann
 • Bærekraftig produksjon og drift
 • Justerbar bunnplate med spiralbunnplate for betydelige energibesparelser samtidig som opprettholder effektiv håndtering av filler og faststoffer
Hovedbruksområder
 • Rent vann og avløpsvann
 • Avløpsvann som inneholder faste stoffer og fibrøse materialer
 • Kloakk med slam og høyt innhold av filler
 • Industrielt råvann
 • Kommunale, kombinerte kloakk- og stormvannsystemer
 • Farlige steder (se detaljer i produktdokumentasjonen)
Funksjoner for hoveddesign
 • IE3 Premium effektivitetsmotor i samsvar med IEC60034-30 (fra 30 – 550 Kw i 50 Hz og 40 – 830 hk i 60 Hz)
 • Contrablock Plus flerkanalimpellere, lukket og skruetype impellere
 • Fritt gjennomløp på 75 mm eller mer
 • Eksplosjonssikker versjon som opsjon(ATEX, FM eller CSA)
 • Lukket-krets kjølesystem (opsjon)
 • Temperaturstigning i henhold til NEMA-klasse A opptil 110 kW og klasse B ovenfor
 • Klasse H (140°C) isolasjon
 • Tilstandsovervåking (temperatur, vanninntrengning)
 • 100 000 timers lagertid
 • Mekaniske tetninger med dobbel silikonkarbid (SiC/SiC)
 • Tetningsbeskyttelse mot tekstiler
 • Forseglet koblingskammer med totrinns kabelinnføring
 • Løftebøyle (alternativt i rustfritt stål) 
Nøkkelegenskaper

50 Hz

60 Hz

Pumpestørrelser

100 – 800 mm

100 – 800 mm
Kapasitet 2'400 l/s 2'500 l/s
Løftehøyder opptil 80 m opptil 95 m
Effekt opptil 550 kW 750 kW
Ytelsesområde
Ytelsesområde 50 Hz
Ytelse nådd 60 Hz
Case-studier
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Dokumenter

Case-studier

Dataark

Dimensjonstegninger

Applikasjoner
 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.

 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.

 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.

 • Retur av aktivt slam
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når renseanlegget ligger lavere enn der det rensede vannet slippes ut. Dette er vanlig når du har utløp inn i en elv, som ved kraftig regn eller springflo kan få ekstra høyt nivå.

 • Overvannspumpestasjon
  Under kraftig nedbør tilfører overvannspestasjoner store mengder vann til mottakende overflatevann eller til avløpssystemer. Stasjonene har lenge vært en del av systemer for flomsikring, og blir stadig mer brukt i klimatilpasningsstrategier for lavtliggende kystbyer.

 • Buffertank for overvann
  Buffertanker for overvann fungerer som en buffer i perioder med kraftig nedbør. Dette er stadig viktigere etter hvert som områder blir mer utbygget, med harde overflater som tak, veier og parkeringsplasser som ikke kan absorbere regnvannet. Når buffertankene benyttes, kan selvfallssystem eller pumper dimmensjoneres for mindre maksimal mengde inn i kloakksystemet. Sulzers ekspertise gjør det mulig å minke de største hydrauliske belastningene på det eksisterende kloakksystemer.

 • Flomsikring
  Klimaendringer utfordrer dagens overvannsystemer Når store vannmengder flyter over sine naturlige bredder kan Sulzers omfattende utvalg av pumper tilby pålitelige, kostnadseffektive løsninger for flomsikring.
Service
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.

Play Video
Sulzers effektive løsning for pumpeerstatning for avløpspumpestasjoner