Główne korzyści
 • Długotrwała niezawodność
 • Znakomicie radzą sobie z elementami włóknistymi
 • Synergia w pracy i produkcji
Główne zastosowania
 • Woda czysta
 • Ścieki
 • Ścieki zawierające ciała stałe i materiały włókniste
 • Instalacje zatapialne z automatycznym systemem sprzęgającym
 • Instalacja sucha w pozycji poziomej i pionowej z opcjonalnym zintegrowanym, zamkniętym układem chłodzenia
Główne cechy projektowe
 • Izolacja klasy H (140)
 • Uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu (SiC/SiC)
 • Zintegrowany układ chłodzenia
 • Obliczeniowa trwałość łożysk do 100 000 godzin
 • Uszczelniona komora podłączenia kabla z  podwójnym zabezpieczeniem
 • Pałąk wyciągowy (opcja)
 • Monitorowanie stanu (temperatura, zawilgocenie, opcja: monitorowanie wibracji)
 • Hermetyczne i odporne na zalanie silniki w wersjach standardowych oraz przeciwwybuchowych
 • Wersja przeciwwybuchowa (ATEX, FM lub CSA w opcji)
 • Wirniki otwarte wielołopatkowe lub z łopatkami skośnymi
 • Ochrona uszczelnienia przed częściami włóknistymi
Najważniejsze cechy
50 Hz

Przepływ: do 2 470 l/s

Wysokość podnoszenia: do 67 m

Moc: do 550 kW

60 Hz

Przepływ: Do 2 800 l/s

Wysokość podnoszenia: Do 94 m

Moc: Do 600 kW / 805 KM

Króćce tłoczne Do DN800
Zakres pracy
Zakres wydajności — 50 Hz
Zakres wydajności — 60 Hz
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Zastosowania
 • Pompownia główna
  Pompownie główne przypominają duże końcowe stacje pomp. W zależności od głębokości kanalizacji grawitacyjnej wysokość podnoszenia może wahać się od około 2 do 30 metrów. Aby uniknąć uderzeń hydraulicznych, które negatywnie wpływają na proces biologiczny, stacje często wykorzystują napędy o zmiennej prędkości i/lub kilka równolegle pracujących pomp.
 • Pompownia główna na oczyszczalni
  Do pompowni głównej docierają ścieki komunalne z pompowni sieciowych. Pompy instalowane są w suchych lub mokrych studniach i pompują medium do oczyszczalni ścieków. Większość pompowni nie jest wyposażonych w kraty, tak więc trudne materiały, takie jak artykuły higieniczne i opakowania, są stałym zagrożeniem dla ich pracy.
 • Pompownia wody deszczowej
  Podczas silnych opadów pompownie wody deszczowej pompują duże objętości wody przy niskiej wysokości podnoszenia do zbiorników wód powierzchniowych lub kanalizacji. Od dawna stosowane są w instalacjach przeciwpowodziowych i coraz częściej używane w ramach strategii przystosowania do zmian klimatu w przypadku nisko położonych terenów.
 • Zbiornik retencyjny wody deszczowej
  Zbiorniki retencyjne wody deszczowej pełnią funkcję bufora podczas silnych opadów. Wraz z rozwojem zamieszkanych obszarów staje się to coraz ważniejsze — wiąże się to z powstawaniem dużych utwardzonych powierzchni, które nie wchłaniają wody, takich jak dachy, drogi i parkingi. Po wprowadzeniu zbiorników retencyjnych wody deszczowej można wykorzystać siłę grawitacji lub pompy dla zapewnienia stałego, ograniczonego przepływu do systemu kanalizacji. Specjalistyczna wiedza pracowników firmy Sulzer umożliwia zapobieganie szczytowym przeciążeniom hydraulicznym oraz ograniczenie obciążeń istniejących systemów kanalizacyjnych.
Skontaktuj się z nami