Hovedfordeler
 • Langsiktig pålitelighet
 • Utmerket håndtering av filler
 • Bærekraftig produksjon og drift
Hovedbruksområder
 • Klart vann
 • Avløpsvann
 • Avløpsvann som inneholder faste stoffer og fibrøse materialer
 • Vannkummer, nedsenket med automatisk koplingssystem
 • Horisontal og vertikal tørroppstilt montering med opsjon på integrert lukket kjølesystem
Funksjoner for hoveddesign
 • Klasse H (140) isolasjon
 • Silikonkarbid (SiC/SiC) mekanisk tetning
 • Integrert kjølesystem
 • 100 000 timer levetid på lager
 • Forseglet koblingskammer med totrinns kabelinnføring
 • Løftebøyle (opsjon)
 • Tilstandsovervåking (temperatur, vanninntrengning, opsjon: vibrasjonsovervåking)
 • Vanntette flomsikre motorer i standard eller eksplosjonssikre versjoner
 • Eksplosjonssikker versjon (ATEX, FM og CSA som opsjon)
 • Åpen flerkanal og Skew-type impellere
 • Tetningsbeskyttelse mot spinnende fibre
Nøkkelegenskaper
50 Hz

Pumpemengde: opptil 2 470 l/s

Løftehøyde: opptil 67 m

Effekt: opptil 550 kW

60 Hz

Pumpemengde: opptil 2 800 l/s

Løftehøyde: opptil 94 m

Kraft: opptil 600 kW / 805 hk

Utløpsstørrelser opptil DN800
Ytelsesområde
Ytelsesområde 50 Hz
Ytelsesområde 60 Hz
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Applikasjoner
 • Buffertank for overvann
  Buffertanker for overvann fungerer som en buffer i perioder med kraftig nedbør. Dette er stadig viktigere etter hvert som områder blir mer utbygget, med harde overflater som tak, veier og parkeringsplasser som ikke kan absorbere regnvannet. Når buffertankene benyttes, kan selvfallssystem eller pumper dimmensjoneres for mindre maksimal mengde inn i kloakksystemet. Sulzers ekspertise gjør det mulig å minke de største hydrauliske belastningene på det eksisterende kloakksystemer.
 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.
 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.
 • Overvannspumpestasjon
  Under kraftig nedbør tilfører overvannspestasjoner store mengder vann til mottakende overflatevann eller til avløpssystemer. Stasjonene har lenge vært en del av systemer for flomsikring, og blir stadig mer brukt i klimatilpasningsstrategier for lavtliggende kystbyer.
Kontakt oss