Tärkeimmät edut
 • Pitkäkestoista luotettavuutta
 • Erinomainen riepujen käsittely
 • Tukee kestävää kehitystä valmistuksessa ja käytössä
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Kirkas vesi
 • Jätevesi
 • Kiintoaineita ja kuitumateriaaleja sisältävä jätevesi
 • Pumppaamot, uppoasennus kytkinistukalla
 • Vaakasuuntainen ja pystysuuntainen kuiva-asennus optiona integroitu jäähdytysvaippa
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Luokan H (140) eristys
 • Mekaaninen silikonikarbiditiiviste 
 • Integroitu jäähdytysjärjestelmä
 • 100 000 tunnin laakerikäyttöikä
 • Suljetulla rakenteella varustettu liitäntäkammio kaksivaiheisella kaapelisisääntulolla
 • Nostorengas (optio)
 • Olosuhteiden valvonta (lämpötila, vesivuoto ja valinnaisena ominaisuutena värähtelynseuranta)
 • Vedenpainetiiviit, kapseloidut ja täysin tiiviit moottorit ovat saatavilla tavallisina tai räjähdykseltä suojattuina versioina
 • Räjähdykseltä suojattu versio (ATEX, FM, CSA lisävarusteena)
 • Avoimet usean lavan sekä vinot juoksupyörät
 • Tiiviste suojattu pyöriviltä kuiduilta
Tärkeimmät ominaisuudet
50 Hz

Virtaus: jopa 2 470 l/s

Nostokorkeus: jopa 67 m

Teho: jopa 550 kW

60 Hz

Virtaus: jopa 2 800 l/s (44 400 US gpm)

Nostokorkeus: jopa 94 m (308 ft)

Teho: jopa 600 kW / 805 hp

Paineyhteen koot enintään DN 800
Suorituskykyväli
Suorituskykyalue 50 Hz
Suorituskykyalue 60 Hz
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.
Sovellukset
 • Päätepumppausasema
  Päätepumppausasemat ottavat vastaan jätevettä verkkopumppausasemilta. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat materiaalin käsittelylaitokseen viimeistä puhdistusta varten. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, hankalat materiaalit, kuten kuituja sisältävät terveyssiteet ja pakkausmateriaalit, ovat jatkuva uhka toiminta-ajalle.
 • Tulopumppaamo
  Tulopumppaamot ovat hieman samankaltaisia kuin suuret päätepumppausasemat. Tulevan viemärin syvyydestä riippuen nostokorkeudet voivat vaihdella 2 ja 30 metrin välillä. Äkkinäiset nousut hydraulisessa kuormassa haittaavat biologisia prosesseja. Näiden estämiseksi laitokset käyttävät usein vaihtuvanopeuksisia moottoreita ja/tai useita rinnakkaisia pumppuja.

Sinua voivat myös kiinnostaa seuraavat

Ota yhteyttä