Mieszadła SALOMIX i Scaba

Technologia mieszania Sulzer SALOMIX™ i Scaba zapewnia szeroką gamę produktów do zastosowań przemysłowych. Poziome, pionowe, montowane z boku i z góry mieszadła, dynamiczne mieszalniki chemiczne oraz produkty do sterowania przepływem gwarantują efektywne procesy mieszania.

Skontaktuj się z nami