Tärkeimmät edut
 • Suolanpoisto (meriveden otto, vastavirtahuuhtelu jne.)
 • Vedenkäsittely
 • Vedenkuljetus
 • Kastelu
 • Kierto- ja jäähdytysvesipalvelut voimalaitoksissa
 • Kalaviljelmät
 • Tulvien hallinta
 • Nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoterminaalit (meriveden otto LNG-höyrystimiin)
 • Jäähdytysveteen liittyviä lisäpalveluja hiilivedyn käsittelyyn
 • Kuivatelakat
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Suljetut juoksupyörät, joissa standardina tasapainoreiät ja avoin juoksupyörä tiettyjä, korkeampia nopeuksia varten
 • Kammiossa ja juoksupyörissä irrotettavat tiivisterenkaat (edessä ja takana)
 • Ylisuuri, sisäisesti kiinnitetty laakeripesä, jossa aksiaali- ja säteislaakerit
 • Maanpinnan yläpuolella oleva poistopää standardina; perustuksien alle asennettava poistoputkikäyrä saatavilla erikseen
 • Akselisuojat pumpun roottorin kuluvissa osissa
 • Kuminen radiaalijohtoakselin laakeri
 • Väliakselin liitännät tuppikytkimillä kykenevät siirtämään moottorin koko vääntömomentin valmiiseen pumpun roottoriin
Play Video

Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit Enintään 22 000 m3/h / 97 000 US gpm
Nostokorkeudet Enintään 200 m / 420 ft
Paineet Enintään 25 bar / 362 psi
Lämpötilat Enintään 65°C / 149°F
Paineyhteen koot Enintään DN 1 400 / 56 tuumaa
Enimmäispyörimisnopeus Enintään 1 800 rpm
Suorituskykyväli
Suorituskykyväli 50 Hz
Suorituskykyväli 60 Hz
Asiakirjat

Sinua voivat kiinnostaa myös seuraavat

Ota yhteyttä