Zatapialna pompa ściekowa, typ ABS XFP 1,3–30 kW

Zapewnij lepszą oszczędność energii dla pompowni

Wydajne zatapialne pompy ściekowe typu ABS XFP są przeznaczone do użytku w pompowniach standardowych i sieciowych. Dzięki silnikom o klasie sprawności IE3 i szerokiej ofercie wirników typu Contrablock Plus pompy te zapewniają wydajną i niezawodną pracę.

Główne korzyści
 • Silniki o klasie sprawności IE3 o mocy 1,3–25 kW (50 Hz)
 • Silniki o klasie sprawności IE3 o mocy 2,7–40 KM (60 Hz)
 • Długotrwała niezawodność
 • Zwiększona oszczędność energii
 • Znakomicie radzą sobie z elementami włóknistymi dzięki wirnikom typu Contrablock Plus
 • Nowoczesna konstrukcja
 • Synergia w pracy i konserwacji
Główne zastosowania
 • Woda czysta i ścieki
 • Ścieki zawierające ciała stałe i materiały włókniste
 • Ścieki z osadem i dużą zawartością elementów włóknistych
 • Przemysłowa woda nieoczyszczona
Główne cechy projektowe
 • Silniki o klasie sprawności IE3, zgodne z normą IEC 60034-30
 • Izolacja klasy H (140°C)
 • Wzrost temperatury zgodny z NEMA klasy A
 • Uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu (SiC/SiC)
 • Układ chłodzenia w obiegu zamkniętym (opcja)
 • Obliczeniowa trwałość łożysk 50 000 godzin dla PE1–2 oraz 100 000 godzin dla PE3
 • Wtyczka dla PE1 i PE2
 • Uszczelniona komora podłączenia kabla z podwójnym zabezpieczeniem PE3
 • Pałąk wyciągowy (w wersji ze stali nierdzewnej)
 • W opcji dostępny model w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX, FM lub CSA)
 • Wirniki typu CB Plus wielołopatkowe, zamknięte lub otwarte typu CB oraz wirniki typu Vortex
 • Wymiar ciał stałych o średnicy min. 75 mm i większych
 • Ochrona uszczelnienia przed częściami włóknistymi
 • Rozdrabniający układ hydrauliczny w opcji
Najważniejsze cechy
50 Hz 60 Hz
Rozmiary pomp 80–200 mm 80–200 mm/3,2–8 cali
Wydajność do 220 l/s do 210 l/s
Wysokości podnoszenia do 64 m do 90 m
Moc do 25 kW do 30 kW (40 KM)
Zakres pracy
50 Hz
60 Hz
Dokumenty

Arkusze danych

Analizy przypadków

Rysunki wymiarowe

Pliki BIM z dokumentacją konstrukcyjną

Zastosowania
 • Kontrola antypowodziowa
  Zmiana klimatu zmusza do wzmożenia wysiłków w zakresie zapobiegania klęskom naturalnym. W sytuacjach, gdy woda spływa w dużej ilości, wszechstronna gama pomp Sulzer zapewnia niezawodne, efektywne kosztowo i skuteczne rozwiązania do kontroli antypowodziowej.

 • Pompownia główna
  Pompownie główne przypominają duże końcowe stacje pomp. W zależności od głębokości kanalizacji grawitacyjnej wysokość podnoszenia może wahać się od około 2 do 30 metrów. Aby uniknąć uderzeń hydraulicznych, które negatywnie wpływają na proces biologiczny, stacje często wykorzystują napędy o zmiennej prędkości i/lub kilka równolegle pracujących pomp.

 • Pompownia główna na oczyszczalni
  Do pompowni głównej docierają ścieki komunalne z pompowni sieciowych. Pompy instalowane są w suchych lub mokrych studniach i pompują medium do oczyszczalni ścieków. Większość pompowni nie jest wyposażonych w kraty, tak więc trudne materiały, takie jak artykuły higieniczne i opakowania, są stałym zagrożeniem dla ich pracy.

 • Pompownia sieciowa
  Pompownie sieciowe zbierają miejskie ścieki z terenów mieszkalnych i obiektów komunalnych. Pompy, w instalacji suchej lub zatapialnej, dostarczają ścieki do końcowej stacji pomp. Większość pompowni nie jest wyposażonych w kraty, pompy muszą radzić sobie z trudnymi materiałami, takimi jak artykuły higieniczne, opakowania i części włókniste.

 • Pompownia wody deszczowej
  Podczas silnych opadów pompownie wody deszczowej pompują duże objętości wody przy niskiej wysokości podnoszenia do zbiorników wód powierzchniowych lub kanalizacji. Od dawna stosowane są w instalacjach przeciwpowodziowych i coraz częściej używane w ramach strategii przystosowania do zmian klimatu w przypadku nisko położonych terenów.

 • Pompownie ścieków oczyszczonych
  Pompownie odpływowe są potrzebne, gdy oczyszczalnia ścieków jest położona poniżej odbiornika. Jest to szczególnie istotne, gdy ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzek, których poziom może się podnieść w trakcie obfitych opadów lub powodzi, lub gdy są odprowadzane do morza, w którym poziom zmienia się w rytmie przypływów i odpływów. Pompownie ścieków oczyszczonych mogą być też wykorzystywane do zrównoważenia zwiększających się strat wynikających z oporów w rurze odpływowej przy wysokim poziomie przepływu, np. w długich rurach zakończonych zatopionym odpływem.

 • Recyrkulacja zewnętrzna osadu czynnego
  Pompownie ścieków oczyszczonych są potrzebne, gdy oczyszczalnia ścieków jest położona poniżej odbiornika. Jest to szczególnie istotne, gdy ścieki oczyszczone są odprowadzane do rzek, których poziom może się podnieść w trakcie obfitych opadów lub powodzi, lub gdy są odprowadzane do morza, w którym poziom zmienia się w rytmie przypływów i odpływów.

 • Utylizacja ścieków domowych z toalet
  Ścieki domowe z toalet obejmują wszystkie wody ściekowe powstające w wyniku spłukiwania toalet.

 • Utylizacja ścieków z publicznych toalet
  Ścieki komercyjne z toalet obejmują wszystkie wody ściekowe spłukiwane z toalet w zabudowaniach komercyjnych, przemysłowych i publicznych.

 • Zbiornik retencyjny wody deszczowej
  Zbiorniki retencyjne wody deszczowej pełnią funkcję bufora podczas silnych opadów. Wraz z rozwojem zamieszkanych obszarów staje się to coraz ważniejsze — wiąże się to z powstawaniem dużych utwardzonych powierzchni, które nie wchłaniają wody, takich jak dachy, drogi i parkingi. Po wprowadzeniu zbiorników retencyjnych wody deszczowej można wykorzystać siłę grawitacji lub pompy dla zapewnienia stałego, ograniczonego przepływu do systemu kanalizacji. Specjalistyczna wiedza pracowników firmy Sulzer umożliwia zapobieganie szczytowym przeciążeniom hydraulicznym oraz ograniczenie obciążeń istniejących systemów kanalizacyjnych.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży

Skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym

Wydajne rozwiązanie firmy Sulzer do wymiany pomp w pompowniach ścieków