Turbina napowietrzająco-mieszająca, typ ABS OKI

Połączone funkcje napowietrzania i mieszania

Turbina napowietrzająca OKI to wydajne i wytrzymałe urządzenie mieszające, które można wykorzystywać do napowietrzania lub mieszania ścieków bądź oczyszczania wody w zakładach komunalnych i przemysłowych. Jest stosowana do napowietrzania i mieszania osadu w reaktorach SBR, MBR oraz MBBR.

Główne korzyści
 • Możliwość montażu bez konieczności opróżniania zbiornika co pozwala w łatwy sposób zmienić konfigurację zbiorników oczyszczalni—
 • Możliwość pracy w każdym zbiorniku — w szczególności w zbiornikach o dużej głębokości do 12 m zanurzenia gdzie nie wymaga się chłodzenia powietrzem
 • Konstrukcja odporna na zatykanie i blokowanie
 • Urządzenie może pracować w sposób ciągły lub przerywany
 • Może pracować jako aerator i/lub mieszadło — zgodnie z wymogami procesu 
 • Wysokie wartości transferu tlenu (SOTR) oraz standardowej sprawności napowietrzania (SAE)
Główne zastosowania
 • Zbiorniki i sekwencyjne reaktory porcjowe (SBR), bioreaktory membranowe (MBR) bioreaktory z ruchomym złożem (MBBR) i inne zbiorniki osadu czynnego. W ramach jednego urządzenia zapewnia funkcje napowietrzania i mieszania w celu rozkładu zanieczyszczeń.
 • Zbiorniki mieszające i wyrównawcze, w przypadku których urządzenie zapewnia uśrednienie i odświeżenie ścieków do dalszych procesów i eliminuje zapachy
 • Zbiorniki stabilizacji osadu, eliminacja zapachów oraz napowietrzanie osadu
 • Flotacja oleju i tłuszczu
 • Dodatkowe napowietrzanie
Najważniejsze cechy
Transfer tlenu do 405 kg O2/godz.
Zakres silników 3–37 kW
Zakres silników 3–37 kW
Zakres silników 3–37 kW
Zakres silników 3–37 kW
Zastosowania
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.
 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.
 • Stabilizacja tlenowa
  Podczas stabilizacji tlenowej mikroorganizmy rozkładają materię organiczną. Mikroorganizmy potrzebują tlenu do prawidłowego funkcjonowania, a do utrzymania niezawodności procesu konieczne jest mieszanie. Wynikiem mieszania jest mniejsza objętość osadu oraz zapobieganie powstawania przykrych zapachów. Firma Sulzer oferuje produkty doskonale nadające się do usprawnienia procesów zachodzących w zbiorniku podczas stabilizacji tlenowej.
 • Uśrednianie
  Mieszanie podczas procesu uśredniania ma doprowadzić do wymieszania ścieków, aby zapobiec powstawaniu osadów i przykrych zapachów oraz rozwarstwianiu. Konieczne może być także mieszanie i homogenizowanie strumieni ścieków pochodzących z różnych źródeł. Poziom wody w zbiornikach wyrównawczych jest zmienny i czasami może być bardzo niski, tak więc mieszadła pełnią bardzo istotną rolę.
Jak możemy ci pomóc?

Porozmawiaj lub napisz do naszych ekspertów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.