Główne korzyści
 • Lepsze od śmigła SALOMIX™ MX4 pod względem wydajności i siły ciągu
 • Oszczędność energii do 20% — lepsza niż w przypadku śmigła MX4 (w zależności od zastosowania)
 • Duża przepustowość pompowania w przepływie osiowym
 • Możliwość regulacji kątów nachylenia łopatek w celu zmniejszenia zużycia energii – lub w celu zwiększenia przepustowości
 • Bezproblemowa praca i niski poziom drgań dzięki wydajnej konstrukcji wirnika
 • Łatwy proces zamówienia i bezproblemowa instalacja
Główne zastosowania
 • Czyste i nieznacznie zabrudzone ciecze
 • Szlamy z częściami włóknistymi
 • Lepkie płyny
Główne cechy projektowe
 • Nowe, bardzo wydajne śmigło EX3 (oczekuje na patent)
 • Dzięki możliwości regulacji kątów nachylenia łopatek adapter może być używany na dwa sposoby:
  • Ten sam poziom mieszania, co w przypadku śmigła MX4, ale przy mniejszym zużyciu energii
  • Zwiększony poziom mieszania przy takim samym rozmiarze silnika
  • Wszystkie kąty nachylenia łopatek są dostępne dla nowych zamówień i modernizacji
Pokrewne łącza
 • Mieszadła
  Technologia mieszania Sulzer SALOMIX® i Scaba zapewnia typoszereg produktów do zastosowań przemysłowych. Poziome, montowane z boku i pionowe, montowane u góry mieszadła, dynamiczne mieszalniki chemiczne oraz produkty do sterowania przepływem gwarantują efektywne procesy mieszania.
Skontaktuj się z nami