Główne korzyści
 • Posiadamy duże i godne zaufania doświadczenie we wszystkich sektorach przemysłu
 • Doskonała wydajność
 • Znacznie wykraczają poza wymogi międzynarodowej normy ISO 5199
 • Odpowiednie do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych
 • Unikalna i nadzwyczajna konstrukcja umożliwia minimalizowanie kosztów w okresie eksploatacji
 • Szybka i łatwa instalacja, bezpieczna praca, łatwa konserwacja i serwisowanie
Główne zastosowania
 • Czyste i nieznacznie zabrudzone ciecze
 • Lepkie płyny
 • Zawiesiny z niewielką zawartością części włóknistych
 • Pompowanie impulsowe przy niskim ciśnieniu
Główne cechy projektowe
 • Wszechstronne, niezawodne, wydajne opcje hydrauliki i materiałów wykonania
 • Nowatorskie i niezawodne układy hydrauliczne minimalizujące pulsowanie ciśnieniowe
 • Nowatorskie rozwiązania w zakresie uszczelnienia wału, zapewniające niezawodną pracę i niższy koszt eksploatacji
 • Niezawodny, prosty i wytrzymały zespół łożyska z szeroką gamą opcji smarowania
 • Dwustrumieniowy wirnik z naprzemianległymi i skośnymi łopatkami, zapewniający dużą wydajność i małe wartości antykawitacyjnej nadwyżki ssania (NPSH)
Najważniejsze cechy
Przepustowości Przepustowość do 25 000 m3/godz.
Wysokości podnoszenia Wysokość podnoszenia do 160 m
Ciśnienia Ciśnienie do 20 barów
Temperatury Temperatura do 120°C
Rozmiary wylotu Króćce tłoczne od 250 mm do 900 mm
Maksymalna prędkość obrotowa Prędkość obrotowa do 3600 obr./min
Zastosowania
 • Pobór wody
  Zasilanie w wodę ma kluczowe znaczenie dla naszego codziennego życia. Aby pozyskać wodę ze źródła, takiego jak morze, rzeka, jezioro lub tama, konieczne są pompy do poboru wody. Firma Sulzer oferuje szeroką gamę pomp przeznaczonych specjalnie do takich zastosowań.
 • Transport wody
  Nasze urządzenia pompują duże ilości wody na dalekie odległości o dużej wysokości geodezyjnej, w miejsca gdzie woda jest wymagana do różnych celów. Oferujemy różne konfiguracje w zależności od potrzeb.
Powiązane łącza

Produkty i usługi

 • Jednostopniowa, dwustrumieniowa pompa odśrodkowa Z22 z korpusem dzielonym osiowo
  Jednostopniowe, dwustrumieniowe pompy odśrodkowe Z22 z korpusem dzielonym osiowo są używane przy trudnych zastosowaniach przemysłowych, aby zapewnić niezawodność technologiczną, wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji.

 • Mieszadła
  Technologia mieszania Sulzer SALOMIX® i Scaba zapewnia typoszereg produktów do zastosowań przemysłowych. Poziome, montowane z boku i pionowe, montowane u góry mieszadła, dynamiczne mieszalniki chemiczne oraz produkty do sterowania przepływem gwarantują efektywne procesy mieszania.
Analizy przypadków
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Skontaktuj się z nami