Ograniczona dostępność. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.
Główne korzyści
 • Posiadamy duże i godne zaufania doświadczenie we wszystkich sektorach przemysłu
 • Doskonała wydajność
 • Znacznie wykraczają poza wymogi międzynarodowej normy ISO 5199
 • Odpowiednie do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych
 • Unikalna, opatentowana i nadzwyczajna konstrukcja umożliwia minimalizowanie kosztów w okresie eksploatacji
 • Szybka i łatwa instalacja, bezpieczna praca, łatwa konserwacja i serwisowanie
Główne zastosowania
 • Czyste i nieznacznie zabrudzone ciecze
 • Lepkie płyny
 • Zawiesiny z niewielką zawartością części włóknistych
 • Pompowanie impulsowe przy niskim ciśnieniu
Jednostopniowa, dwustrumieniowa pompa odśrodkowa Z22 z korpusem dzielonym osiowo

Główne cechy projektowe
 • Wszechstronne, niezawodne, wydajne opcje hydrauliki i materiałów wykonania
 • Nowatorskie i niezawodne układy hydrauliczne minimalizujące pulsowanie ciśnieniowe
 • Nowatorskie rozwiązania w zakresie uszczelnienia wału, zapewniające niezawodną pracę i niższy koszt eksploatacji
 • Niezawodny, prosty i wytrzymały zespół łożyska z szeroką gamą opcji smarowania
 • Wirnik dwustrumieniowy z naprzemianległymi i skośnymi łopatkami, zapewniający dużą wydajność i małe wartości antykawitacyjnej nadwyżki ssania (NPSH)
Najważniejsze cechy
Przepustowości Do 17 000 m3/godz.
Wysokości podnoszenia Do 220 m
Ciśnienia Do 25 barów — w zależności od materiału i rozmiaru
Temperatury Do 140 °C
Rozmiary wylotu Od 200 mm do 1000 mm
Maksymalna prędkość obrotowa 1800 obr./min
Zakres wydajności
Zakres wydajności, 50 Hz
Zakres wydajności, 60 Hz
Zastosowania
 • Pobór wody
  Zasilanie w wodę ma kluczowe znaczenie dla naszego codziennego życia. Aby pozyskać wodę ze źródła, takiego jak morze, rzeka, jezioro lub tama, konieczne są pompy do poboru wody. Firma Sulzer oferuje szeroką gamę pomp przeznaczonych specjalnie do takich zastosowań.
 • Transport wody
  Nasze urządzenia pompują duże ilości wody na dalekie odległości o dużej wysokości geodezyjnej, w miejsca gdzie woda jest wymagana do różnych celów. Oferujemy różne konfiguracje w zależności od potrzeb.
Powiązane łącza

Produkty i usługi

 • Jednostopniowa, dwustrumieniowa pompa odśrodkowa ZPP z korpusem dzielonym osiowo
  Jednostopniowe, dwustrumieniowe pompy odśrodkowe ZPP z korpusem dzielonym osiowo są używane do trudnych zastosowań przemysłowych, aby zapewnić niezawodność technologiczną, wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji.

 • Mieszadła
  Technologia mieszania Sulzer SALOMIX® i Scaba zapewnia typoszereg produktów do zastosowań przemysłowych. Poziome, montowane z boku i pionowe, montowane u góry mieszadła, dynamiczne mieszalniki chemiczne oraz produkty do sterowania przepływem gwarantują efektywne procesy mieszania.
Skontaktuj się z nami