Główne korzyści
 • Pompy procesowe SNS nie tylko spełniają kryteria ErP (Energy-related Products), czyli kryteria określone dla produktów związanych z energią, ale także biją rekordy, przekraczając wymogi MEI 0.7 (Minimum Efficiency Index — minimalny wskaźnik wydajności) 
 • Najwyższa wydajność na rynku pomp procesowych zapewniająca oszczędności związane ze zużyciem energii
 • Najwyższa moc hydrauliczna  wśród dostępnych pomp procesowych Pompa SNS zapewnia zwiększony przepływ oraz większą wysokość podnoszenia niż pompy konwencjonalne
 • Niskie zużycie energii w stosunku do uzyskiwanej wydajności
 • Niskie koszty części zamiennych wynikające z wysokiego poziomu standaryzacji
 • Niskie koszty montażu i konserwacji wynikające z łatwej instalacji i wyjątkowej konstrukcji
Główne zastosowania
 • Czyste i nieznacznie zabrudzone ciecze
 • Lepkie płyny
 • Szlamy z częściami włoknistymi
Główne cechy projektowe
 • Nowatorski wirnik o wysokiej wydajności i niskiej wartości wymaganej nadwyżki antykawitacyjnej
 • Zoptymalizowana komora uszczelnienia wału oraz nowatorskie otwory równoważące (oczekujące na patent) gwarantują idealne warunki do uszczelnienia wału i zmaksymalizowania czasu jego eksploatacji
 • Nowatorskie i niezawodne, zintegrowane uszczelnienie mechaniczne firmy Sulzer (oczekujące na patent) gwarantuje brak problemów związanych z uszczelnieniem wału
 • Wydajne, kompaktowe i wytrzymałe łożyska o długim okresie eksploatacji i konstrukcji zapobiegającej przeciekaniu
 • Modułowa konstrukcja minimalizuje koszty magazynowania części zapasowych
Najważniejsze cechy
Wydatki Przepustowość do 1400 m3/godz.
Wysokości podnoszenia Wysokość podnoszenia do 160 m
Ciśnienia Ciśnienie do 16 barów
Temperatury Temperatura do 120°C
Średnica króćca tłocznego Średnica króćca tłocznego od 25 mm/1 cal do 125 mm/5 cali
Maksymalna prędkość obrotowa Prędkość obrotowa do 3600 obr./min
Zakres pracy Pompy odśrodkowe typu SNS mają bardzo szeroki zakres hydrauliczny, aby spełnić najwyższe wymogi procesowe zastosowań ogólnych i przemysłowych.
Zakres pracy
Zakres wydajności pompy odśrodkowej SNS
Dokumenty

Broszury

Analizy przypadków
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Zastosowania
 • Dostarczanie i dystrybucja wody czystej
  Dostarczanie wody pitnej do wszystkich fragmentów sieci dystrybucyjnej obejmuje wiele wyzwań. Pompy firmy Sulzer ze stacji uzdatniania poprzez sieć wodociągową pompują wodę pitną, aby dotarła do miejsca docelowego z zachowaniem odpowiedniego przepływu i ciśnienia.
 • Uzdatnianie komunalnej wody czystej
  Podczas planowania nowych oczyszczalni ścieków lub modernizowania już istniejących koszty eksploatacyjne są równie ważne, co koszty inwestycyjne. Innowacyjne pompy, mieszadła i dmuchawy firmy Sulzer stanowią połączenie niezawodnego uzdatniania i najwyższej efektywności energetycznej.
Pokrewne łącza

Produkty i usługi

 • Mieszadła
  Technologia mieszania Sulzer SALOMIX® i Scaba zapewnia typoszereg produktów do zastosowań przemysłowych. Poziome, montowane z boku i pionowe, montowane u góry mieszadła, dynamiczne mieszalniki chemiczne oraz produkty do sterowania przepływem gwarantują efektywne procesy mieszania.
Skontaktuj się z nami