Pompa ściekowa montowana na sucho, typ ABS AFC

Możliwość montażu w instalacji suchej pionowej i poziomej

Montowana na sucho pompa ściekowa typu ABS AFC jest przeznaczona do pompowania ścieków i wód odpływowych z budynków i terenów prywatnych, komercyjnych, przemysłowych i komunalnych. Pompa ma silnik IEC chłodzony powietrzem o mocy od 3 do 22 kW i może być instalowana w pozycji poziomej lub pionowej.

Główne korzyści
 • Montaż na sucho
 • Zgodna z normą EN 12050-1
 • Brak ryzyka skażenia w trakcie pracy
 • Brak potrzeby wchodzenia do niebezpiecznych studzienek
 • Możliwość łatwego wyciągnięcia silnika bez konieczności odłączania pompy od rurociągu
 • Pracuje w komplecie ze standardowymi silnikami IEC chłodzonymi powietrzem
 • Konstrukcja oparta na sprawdzonych technologiach wirnika Contrablock i Vortex
Główne zastosowania

Zastosowania komercyjne, przemysłowe i komunalne, wymagające bezawaryjnego i ekonomicznego pompowania:

 • Woda czysta
 • Woda zanieczyszczona
 • Silnie zanieczyszczone ścieki zawierające ciała stałe, fekalia i szlam
Główne cechy projektowe
 • Konstrukcja umożliwiająca wyciągnięcie silnika   
 • Układy hydrauliczne z wirnikami Contrablock i Vortex  
 • Możliwość instalacji pionowej i poziomej  
 • Urządzenie nie wymaga oleju  
 • Możliwość monitorowania stanu  
 • Dostępne modele dla środowisk zagrożonych wybuchem (ATEX)  
 • Okres eksploatacji łożyska do 100 000 godzin  
 • Podwójne uszczelnienie mechaniczne 
Dokumenty

Rysunki wymiarowe

Zastosowania
 • Pompownia główna
  Pompownie główne przypominają duże końcowe stacje pomp. W zależności od głębokości kanalizacji grawitacyjnej wysokość podnoszenia może wahać się od około 2 do 30 metrów. Aby uniknąć uderzeń hydraulicznych, które negatywnie wpływają na proces biologiczny, stacje często wykorzystują napędy o zmiennej prędkości i/lub kilka równolegle pracujących pomp.

 • Pompownia główna na oczyszczalni
  Do pompowni głównej docierają ścieki komunalne z pompowni sieciowych. Pompy instalowane są w suchych lub mokrych studniach i pompują medium do oczyszczalni ścieków. Większość pompowni nie jest wyposażonych w kraty, tak więc trudne materiały, takie jak artykuły higieniczne i opakowania, są stałym zagrożeniem dla ich pracy.

 • Pompownia sieciowa
  Pompownie sieciowe zbierają miejskie ścieki z terenów mieszkalnych i obiektów komunalnych. Pompy, w instalacji suchej lub zatapialnej, dostarczają ścieki do końcowej stacji pomp. Większość pompowni nie jest wyposażonych w kraty, pompy muszą radzić sobie z trudnymi materiałami, takimi jak artykuły higieniczne, opakowania i części włókniste.

 • Pompownia wody deszczowej
  Podczas silnych opadów pompownie wody deszczowej pompują duże objętości wody przy niskiej wysokości podnoszenia do zbiorników wód powierzchniowych lub kanalizacji. Od dawna stosowane są w instalacjach przeciwpowodziowych i coraz częściej używane w ramach strategii przystosowania do zmian klimatu w przypadku nisko położonych terenów.

 • Zbiornik retencyjny wody deszczowej
  Zbiorniki retencyjne wody deszczowej pełnią funkcję bufora podczas silnych opadów. Wraz z rozwojem zamieszkanych obszarów staje się to coraz ważniejsze — wiąże się to z powstawaniem dużych utwardzonych powierzchni, które nie wchłaniają wody, takich jak dachy, drogi i parkingi. Po wprowadzeniu zbiorników retencyjnych wody deszczowej można wykorzystać siłę grawitacji lub pompy dla zapewnienia stałego, ograniczonego przepływu do systemu kanalizacji. Specjalistyczna wiedza pracowników firmy Sulzer umożliwia zapobieganie szczytowym przeciążeniom hydraulicznym oraz ograniczenie obciążeń istniejących systemów kanalizacyjnych.
Jak możemy ci pomóc?

Porozmawiaj lub napisz do naszych ekspertów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.