Zatapialna pompa ściekowa, typ ABS XFP 30–750 kW

Wydajne pompowanie w pompowniach ścieków

Wydajne zatapialne pompy ściekowe typu ABS XFP są przeznaczone do użytku w  pompowniach sieciowych i wielu innych. Dzięki silnikom w klasie sprawności IE3 i szerokiej ofercie wirników typu Contrablock Plus pompy te zapewniają wydajną i niezawodną pracę.

Główne korzyści
 • Silniki w klasie sprawności IE3 o mocy 30–650 kW (50 Hz)
 • Silniki w klasie sprawności IE3 o mocy 40–1005 KM (60 Hz)
 • Długotrwała niezawodność
 • Zwiększona oszczędność energii
 • Znakomicie radzą sobie z elementami włóknistymi
 • Nowoczesna konstrukcja
 • Synergia w pracy i konserwacji
Główne zastosowania
 • Woda czysta i ścieki
 • Ścieki zawierające ciała stałe i materiały włókniste
 • Ścieki z osadem i dużą zawartością elementów włóknistych
 • Przemysłowa woda nieoczyszczona 
 • Systemy komunalne dla zmieszanych ścieków i wody deszczowej
 • Strefy niebezpieczne (szczegóły w dokumentacji produktu)
Główne cechy projektowe
 • Silniki o klasie sprawności IE3, zgodne z normą IEC60034-30
 • Izolacja klasy H (140°C)
 • Wzrost temperatury odpowiedni dla złączy typu NEMA klasy A do 110 kW oraz powyżej klasy B
 • Uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu (SiC/SiC)
 • Układ chłodzenia w obiegu zamkniętym (opcja)
 • Obliczeniowa trwałość łożysk: 100 000 godzin
 • Uszczelniona komora podłączenia kabla z podwójnym zabezpieczeniem
 • Pałąk wyciągowy (w wersji ze stali nierdzewnej)
 • Monitorowanie stanu (temperatura, zawilgocenie, opcja: monitorowanie wibracji)
 • W opcji dostępny model w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX, FM lub CSA)
 • Wirniki typu CB Plus wielołopatkowe, zamknięte oraz ze skośnymi łopatkami
 • Wymiar ciał stałych o średnicy min. 75 mm i większych
 • Ochrona uszczelnienia przed częściami włóknistymi
Zakres pracy
Zakres wydajności — 50 Hz
Zakres wydajności — 60 Hz
Dokumenty

Analizy przypadków

Arkusze danych

Rysunki wymiarowe

Zastosowania
 • Pompownia główna na oczyszczalni
  Do pompowni głównej docierają ścieki komunalne z pompowni sieciowych. Pompy instalowane są w suchych lub mokrych studniach i pompują medium do oczyszczalni ścieków. Większość pompowni nie jest wyposażonych w kraty, tak więc trudne materiały, takie jak artykuły higieniczne i opakowania, są stałym zagrożeniem dla ich pracy.

 • Pompownia główna
  Pompownie główne przypominają duże końcowe stacje pomp. W zależności od głębokości kanalizacji grawitacyjnej wysokość podnoszenia może wahać się od około 2 do 30 metrów. Aby uniknąć uderzeń hydraulicznych, które negatywnie wpływają na proces biologiczny, stacje często wykorzystują napędy o zmiennej prędkości i/lub kilka równolegle pracujących pomp.

 • Pompownie ścieków oczyszczonych
  Pompownie odpływowe są potrzebne, gdy oczyszczalnia ścieków jest położona poniżej odbiornika. Jest to szczególnie istotne, gdy ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzek, których poziom może się podnieść w trakcie obfitych opadów lub powodzi, lub gdy są odprowadzane do morza, w którym poziom zmienia się w rytmie przypływów i odpływów. Pompownie ścieków oczyszczonych mogą być też wykorzystywane do zrównoważenia zwiększających się strat wynikających z oporów w rurze odpływowej przy wysokim poziomie przepływu, np. w długich rurach zakończonych zatopionym odpływem.

 • Recyrkulacja zewnętrzna osadu czynnego
  Pompownie ścieków oczyszczonych są potrzebne, gdy oczyszczalnia ścieków jest położona poniżej odbiornika. Jest to szczególnie istotne, gdy ścieki oczyszczone są odprowadzane do rzek, których poziom może się podnieść w trakcie obfitych opadów lub powodzi, lub gdy są odprowadzane do morza, w którym poziom zmienia się w rytmie przypływów i odpływów.

 • Pompownia wody deszczowej
  Podczas silnych opadów pompownie wody deszczowej pompują duże objętości wody przy niskiej wysokości podnoszenia do zbiorników wód powierzchniowych lub kanalizacji. Od dawna stosowane są w instalacjach przeciwpowodziowych i coraz częściej używane w ramach strategii przystosowania do zmian klimatu w przypadku nisko położonych terenów.

 • Zbiornik retencyjny wody deszczowej
  Zbiorniki retencyjne wody deszczowej pełnią funkcję bufora podczas silnych opadów. Wraz z rozwojem zamieszkanych obszarów staje się to coraz ważniejsze — wiąże się to z powstawaniem dużych utwardzonych powierzchni, które nie wchłaniają wody, takich jak dachy, drogi i parkingi. Po wprowadzeniu zbiorników retencyjnych wody deszczowej można wykorzystać siłę grawitacji lub pompy dla zapewnienia stałego, ograniczonego przepływu do systemu kanalizacji. Specjalistyczna wiedza pracowników firmy Sulzer umożliwia zapobieganie szczytowym przeciążeniom hydraulicznym oraz ograniczenie obciążeń istniejących systemów kanalizacyjnych.

 • Kontrola antypowodziowa
  Zmiana klimatu zmusza do wzmożenia wysiłków w zakresie zapobiegania klęskom naturalnym. W sytuacjach, gdy woda spływa w dużej ilości, wszechstronna gama pomp Sulzer zapewnia niezawodne, efektywne kosztowo i skuteczne rozwiązania do kontroli antypowodziowej.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży

Skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym

Play Video
Wydajne rozwiązanie firmy Sulzer do wymiany pomp w pompowniach ścieków