Dostępne są dwa podstawowe rodzaje takich turbin: impulsowe (koło Peltona) i reakcyjne.

Zwykle pompy służą do transportowania płynu – przekształcają energię mechaniczną w hydrauliczną. Pompy zwiększają ciśnienie i przepływ płynu. Gdy warunki technologiczne wymagają rozproszenia ciśnienia, pompa działająca wstecz może być wykorzystana jako turbina reakcyjna do pozyskiwania energii, która uległaby utracie (np. poprzez zdławienie w zaworze, powodując rozproszenie energii ciśnienia w postaci ciepła).

Firma Sulzer ma na swoim koncie setki tego rodzaju instalacji. Wieloletnie doświadczenie i dogłębna znajomość tej dziedziny sprawia, że jesteśmy liderem w technologii turbin hydraulicznych do odzyskiwania energii.

Turbina do odzyskiwania energii z oczyszczania gazów odlotowych może generować ponad 2 MW

Turbiny te mogą być używane do napędu pompy, generatora, sprężarki lub innych maszyn obrotowych. Prędkość jest kontrolowana przez wlotowy zawór sterujący, silnik lub generator oraz częstotliwość sieci energetycznej. Jeśli to konieczne, sprzęgło jednokierunkowe między silnikiem a turbiną uniemożliwia pobieranie mocy przez turbinę z napędu w warunkach małego przepływu początkowego. Doświadczenie wskazuje, że w zakładach nawozowych należy stosować ograniczone prędkości w układach napędowych pompa-silnik-turbina regeneracyjna. Wynika to z dużej objętości frakcji gazowej w przepływie.

Typowe instalacje turbin hydraulicznych

Do sterowania turbin zwykle stosowane są kontrolery poziomu płynu z regulowanym zakresem. Kontroler reguluje zawór wlotowy turbiny regeneracyjnej lub otwiera zawór obejściowy, gdy turbina pracuje ze zbyt dużą mocą.
Turbiny hydrauliczne są często wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed nadmierną prędkością. Takie urządzenia zamykają zawór wlotowy turbiny i włączają alarmy informujące o nadmiernej prędkości.


Może Cię także zainteresować

Skontaktuj się z nami