Pompownia wody deszczowej

Wiedza z zakresu projektowania pompowni wody deszczowej

Podczas silnych opadów pompownie wody deszczowej pompują duże objętości wody przy niskiej wysokości podnoszenia do zbiorników wód powierzchniowych lub kanalizacji. Od dawna stosowane są w instalacjach przeciwpowodziowych i coraz częściej używane w ramach strategii przystosowania do zmian klimatu w przypadku nisko położonych terenów.

Do projektowania pompowni wody deszczowej i komór dopływowych potrzebna jest zaawansowana wiedza inżynieryjna. Używając oprogramowania Station Design Software firmy Sulzer, można wyznaczyć odpowiednią kubaturę zbiornika o optymalnej wydajności hydraulicznej.

Produkty

Produkty

Może Cię także interesować