Modernizacja pompy transferowej do ropy naftowej

Rewitalizacja branży ropy naftowej

Pompa transferowa do ropy naftowej na platformie wiertniczej w Malezji wymagała modyfikacji w celu dostosowania jej do nowych warunków roboczych. Na szczęście firma Sulzer opracowała rozwiązanie odpowiednie pod kątem występujących ograniczeń w zakresie czasu i przestrzeni.

Nasz projekt w Malezji pokazuje, że modernizacja zapewnia korzyści techniczne i ekonomiczne. Konkurencyjne rozwiązanie dostosowało istniejący sprzęt do ewoluujących potrzeb.

Niskie ceny ropy wywierają większą presję na producentów ropy na świecie w kwestii wydłużenia czasu eksploatacji starych pól naftowych oraz zwiększenia wydajności istniejących platform. Doprowadziło to do zwiększenia globalnego zapotrzebowania na rozwiązania z zakresu modernizacji.

Korporacja Petronas odziedziczyła platformę Kinabalu po firmie Shell Malaysia, która wykorzystywała ją przez 25 lat. Należało przeprowadzić jej modernizację, a jej operatorem została firma Talisman Malaysia Limited. Platforma Kinabalu jest położona w stanie Sabah w Malezji Wschodniej i w 2014 roku wytwarzała średnio 7 milionów baryłek ropy naftowej dziennie.

Firma Talisman chciała kontynuować produkcję, udoskonalić platformę oraz zwiększyć wydobycie ropy naftowej z pól naftowych Kinabalu. Firma podjęła rozsądną decyzję, aby zainwestować w usprawnienie infrastruktury. Musieliśmy szybko dostosować sprzęt do nowych obowiązków i uniknąć przestojów w pracy.

Nowe zadania pompy

Problem polegał na tym, że z powodu obniżonej wydajności odwiertu i zmian w procesach pompa transferowa do ropy naftowej na platformie musiała zapewniać znacznie niższe natężenie przepływu. Ponadto przepływ pompy miał być także zmieniany w trakcie kolejnych pięciu lat.

Szybkie lokalne przeobrażenie

Firma Sulzer zapewniła najwyższej klasy wiedzę specjalistyczną z zakresu układów hydraulicznych, aby przedstawić klientowi najlepsze rozwiązanie opierające się na zmodyfikowaniu przepływu dla układu hydraulicznego.

Zasada natężenia przepływu i sterowanie ciśnieniem za pomocą zaworu

Firma Sulzer zastosowała nowy układ hydrauliczny o niskim przepływie i niskiej wysokości podnoszenia, który mógł poradzić sobie w różnych warunkach pracy. Podstawową trudność polegającą na występowaniu trzech różnych punktów pracy udało się rozwiązać za pomocą stłumienia przepływu i zmniejszenia ciśnienia przy użyciu zaworu upustowego. Dzięki temu pompa mogła działać z największą możliwą sprawnością.

Ta metoda była najlepszym rozwiązaniem technicznym i ekonomicznym przy narzuconych ograniczeniach w zakresie przestrzeni. Straty energetyczne zostały zminimalizowane. Dzięki skonfigurowaniu pompy do pracy w warunkach bliskich do tych, dla których została ona zaprojektowana, udało się obniżyć drgania i zwiększyć niezawodność.

Ogólny związek między przepływem i drganiami: drgania są najniższe w pobliżu punktu konstrukcyjnego (według instytutu American Petroleum Institute).

Nowa konstrukcja wirnika zapewniła minimalną recyrkulację płynu, co zapobiega stratom energii elektrycznej. Dla wszystkich elementów zanurzonych w cieczy (obudowa pompy, dławnice, wirniki i tuleje) zastosowano specjalne, wyjątkowo odporne powłoki ochronne, takie jak SUMEPUMPTM. Rotory zostały kolejno wymienione, aby oszczędzić czas. Firma Sulzer Singapore współpracowała z lokalną firmą przeprowadzającą testy, aby spełnić wymogi klienta w tym zakresie. Pierwsza pompa została pomyślnie przekazana do eksploatacji w 2015 roku.

Nasz klient był zadowolony z wartości dodanej zapewnionej przez firmę Sulzer i zaplanował już modernizację drugiej i trzeciej pompy.

Korzyść dla klienta — wymiana wyłącznie tych elementów, które są konieczne

Aby zapewnić oszczędności, podczas zmiany konstrukcji rotora wykorzystano istniejącą obudowę pompy, silnik, uszczelnienia i orurowanie. Nie były konieczne prace na gorąco — takie jak spawanie, piłowanie itp. Z wyjątkiem wirnika, który wymagał zoptymalizowania pod kątem nowych wymagań, większość części zamiennych jest gotowych do wymiany. W związku z tym dostępne stany magazynowe mogą być użyte podczas przyszłych prac konserwacyjnych. Zachowano ogólne rozmieszczenie elementów, a firma Sulzer ponownie dowiodła swojej pomysłowości.

Jak możemy ci pomóc?

Porozmawiaj lub napisz do naszych ekspertów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.