Ochrona połączeń spawanych na rurociągu

Precyzyjny sposób ochrony miejsc spawów na rurociągach w terenie

Rurociągi nieuchronnie narażone są na korozję i uszkodzenia. Aby obniżyć koszty konserwacji i zapobiec konieczności wymiany elementów, niezbędne jest użycie powłoki ochronnej o dużej trwałości. Powłoka ta jest zwykle nakładana bezpośrednio w zakładzie produkującym rury lub w dedykowanym zakładzie zajmującym się pokrywaniem, lecz powłoka nie może być nałożona na zakończenia rur, dopóki nie zostaną one zespawane na miejscu instalacji. W wyniku tego zakończenia rur są wyjątkowo podatne na korozję, jeśli odpowiednia powłoka nie zostanie nałożona po zakończeniu spawania. Firma Sulzer opracowała kasetowy system powlekający, aby zapewnić precyzyjne i szybkie rozwiązanie tego problemu.

Rys. 1 Przygotowanie stalowej powierzchni pod połączenie spawane

Wykluczenie błędów

Po przygotowaniu stalowej powierzchni zakończenia rury i zakończeniu spawania (rys. 1) można rozpocząć nakładanie powłoki. Powłoka to dwuskładnikowa, ciekła substancja antykorozyjna, która zapewnia najlepszą ochronę. Substancja ta zwykle jest mieszana ręcznie, lecz ta metoda mieszania może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Jak w przypadku każdego procesu ręcznego, niemożliwe jest uniknięcie błędów ludzkich, a wymieszanie substancji w niewłaściwym stosunku lub niedostateczne wymieszanie może drastycznie wpłynąć na skuteczność powłoki. Dlatego układ dwukasetowy firmy Sulzer zapewnia idealne rozwiązanie (rys. 2).

Rys. 2 Opis kasetowego układu mieszającego
Nasza plastikowa kaseta (rys. 3) jest wstępnie napełniona dwuskładnikową substancją powlekającą. Dzięki precyzyjnym pomiarom wymiary cylindra dokładnie odpowiadają wymaganemu stosunkowi zmieszania. Kaseta jest uszczelniana bezpośrednio po napełnieniu za pomocą tłoków, dzięki czemu substancja powlekająca jest zabezpieczona przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, dopóki nie zostanie nałożona. Aby zwiększyć przepływ dwóch składników i zachować stałą temperaturę, kasety można wstępnie nagrzać do temperatury 55°C. Zapewnia to stały i niezawodny proces powlekania.
Rys. 3: Kaseta z tłokami, czopem i nakrętką mocującą

Precyzyjny i stabilny przepływ

Kolejnym wyzwaniem związanym z ręcznym nakładaniem jest zastosowanie wałków i pędzli do powlekania rur. Stwarza to ryzyko pozostawienia odsłoniętych obszarów i niepełnej ochrony, co może prowadzić do dodatkowych prac konserwacyjnych w przyszłości. Niektórzy starają się wyeliminować tę możliwość za pomocą wieloskładnikowego, ciśnieniowego urządzenia natryskującego. Jednakże takie urządzenie stwarza więcej problemów, z którymi należy sobie poradzić. Rozpylenie zbyt dużej ilości powłoki prowadzi do zmarnowania materiału, a także potencjalnych szkód dla otoczenia. Zastosowanie ciśnienia wiąże się z pracochłonnym sprzątaniem.

Rozpylenie zbyt dużej ilości powłoki na końce rur prowadzi do zmarnowania materiału, a także potencjalnych szkód dla otoczenia. Nasz dwukasetowy system gwarantuje użycie precyzyjnej ilości.
Końcówka natryskująca rozpyla wymieszaną substancję powlekającą, tworząc określony stożek. Po podłączeniu dozownika pneumatycznego do sprężarki o odpowiednim ciśnieniu układ jest gotowy do użycia (rys. 6). Dozownik umożliwia zespołom zmianę natężenia przepływu materiału oraz atomizacji powietrza oddzielnie. Oba czynniki można mieszać w dowolnej proporcji — nawet podczas nakładania. Prowadzi to do nakładania odpowiednich warstw podczas jednego etapu powlekania. Opcja wielu mieszadeł umożliwia nałożenie powłoki ochronnej w obszarach uprzednio trudno dostępnych.
Rys. 4 Nakładanie powłoki ochronnej na połączenia spawane za pomocą układu kasetowego

Proces, z którego skorzystać mogą Twoje zespoły

Wystawienie na działanie niebezpiecznych materiałów podczas ręcznego mieszania oraz niewygody związane z użyciem ciśnieniowych urządzeń natryskujących stwarzają potrzebę opracowania nowego, bardziej przyjaznego dla użytkownika procesu. W firmie Sulzer opracowaliśmy rozwiązanie, które eliminuje oba te zagrożenia. W przeciwieństwie do nieporęcznych urządzeń ciśnieniowych lub dużej ilości różnych materiałów nasz dozownik jest łatwy w użyciu i wymaga minimalnego szkolenia. Kasety mogą być ponownie uszczelnione, więc niewykorzystany materiał może być użyty w przyszłych zastosowaniach — co prowadzi do zmniejszenia strat. Wiemy, że spawanie w terenie stwarza zagrożenie dla niechronionych zakończeń rur ze strony pyłu, wiatru i deszczu. Nasze rozwiązanie może być użyte niezależnie od warunków i umożliwia szybkie zakończenie prac.

Ta wyjątkowa elastyczność i niezawodność sprawiają, że nasz układ kasetowy jest ekscytującym nowym rozwiązaniem do powlekania miejsc spawów.

Jak możemy ci pomóc?

Porozmawiaj lub napisz do naszych ekspertów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.