Modernizacja turbin parowych

Wokół fabryki etylenu w 30 dni

Firma Sulzer przeprowadziła modernizację trzech turbin parowych General Electric oraz pięciu sprężarek Clark dla fabryki etylenu w Kolumbii. Walcząc z czasem, pracownicy firmy Sulzer pomagali w planowaniu projektu, pełnym przekazaniu do eksploatacji oraz testach.

Barrancabermeja to miasto znane jako kolumbijska “stolica ropy” — dobre miejsce na fabrykę etylenu. Zakład naszego klienta jest w stanie wytworzyć 44 000 ton etylenu oraz 8800 ton propylenu rocznie ’ 144 tony dziennie. Zakłady takie pracują w ruchu ciągłym.

Centra usługowe firmy Sulzer w Teksasie i Bogocie współpracowały ze sobą w celu kontrolowania i naprawy trzech turbin. Prewencyjne prace konserwacyjne zapewniają niezawodne działanie instalacji na najwyższym poziomie wydajności. Aby zminimalizować straty produkcyjne, konserwacja musi być przeprowadzona szybko. Na potrzeby procesu krakingu parowego, przed fazą destylacji w procesie przetwarzania gazów, zakład w Barrancabermeja wykorzystuje układy sprężarek parowych.

Etylen zostaje przekształcony w najczęściej używane tworzywo sztuczne na świecie.

Etylen jest bezbarwnym i łatwopalnym gazem. Jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym. Ponad połowa zapasów etylenu zużywana jest w procesie wytwarzania polietylenu: tworzywa sztucznego używanego do produkcji opakowań i toreb foliowych. Etylen jest często wytwarzany w procesie krakingu parowego przez firmy z branży petrochemicznej.

Etylen jest podstawą wielu opakowań, takich jak butelki PET (rys. 1).

Planowanie rozpoczęliśmy rok wcześniej.

Przeprowadzanie prac konserwacyjnych podczas planowego przestoju w pracy zakładu wymaga dokładnego przygotowania. Od 1999 roku kolumbijski zakład polega na firmie Sulzer w zakresie naprawy turbin. Klient zlecił firmie Sulzer przygotowanie kompletnego planu działań dla układu sprężarek podczas przestoju w pracy zakładu oraz do skontrolowania i naprawy zapasowych rotorów. Aby umożliwić szybką modernizację, firma Sulzer wymieniła rotory w eksploatowanych sprężarkach na jednostki zapasowe, które zostały wcześniej naprawione w Houston. Następnie klient poprosił firmę Sulzer o przeprowadzenie wszystkich prac konserwacyjnych związanych ze sprężarkami podczas przestoju w pracy zakładu. Wszystkie prace miały być wykonane w ciągu 30 dni.
Każdy, kto organizował kiedyś wesele, wie, jak wygląda planowanie jednodniowej imprezy. Proszę sobie wyobrazić, ile czasu zajmuje zaplanowanie 30-dniowej modernizacji, w której bierze udział 12 zespołów techników. Tego właśnie dokonaliśmy.

Doskonałe zarządzanie projektem

Firma Sulzer wysłała dwóch menedżerów projektu do nadzorowania harmonogramu. Jednym z nich był José Saldana — utalentowany młody inżynier. “Menedżer projektu odpowiada za bezproblemowy przepływ pracy całego projektu. Jednym z istotnych etapów planowania jest podzielenie prac związanych z modernizacją na poszczególne sekwencje. Następnie należy wymienić wszystkie wymogi dla danej sekwencji, czas wykonania oraz liczbę ludzi potrzebną do ukończenia projektu na czas.”

Modernizacja i testy w Houston.

Zapasowe rotory zainstalowane przez nasz zespół usług terenowych zostały wcześniej zmodyfikowane w zakładzie w Houston — każdy z elementów został przygotowany tak, aby spełniał wymagania specyfikacji. “Houston to nasze flagowe centrum napraw. Przy każdym zleceniu modernizacji przyjmujemy usystematyzowane podejście z użyciem list kontrolnych. Najpierw wykonujemy wstępną inspekcję i dokładne pomiary, a następnie usuwamy zanieczyszczenia i rozmontowujemy urządzenie oraz przeprowadzamy dalsze badania nieniszczące. „Pozwala nam to dokładnie określić, jakie naprawy powinniśmy doradzić klientowi” —” mówi José Saldana.

W sytuacji, w której wał rotora został po jednej stronie uszkodzony, może być konieczna wymiana fragmentu wału. Jeśli oryginalne podzespoły, takie jak wirniki, są uszkodzone, musimy wytworzyć nowe części.

Po odnowieniu lub zmodernizowaniu podzespołów inżynierowie mogą ponownie zamontować i wyważyć rotor. Duże podzespoły, takie jak turbiny parowe w kolumbijskim zakładzie, wymagają dużego zbiornika równoważącego — jak ten, który posiada nasza firma i który umożliwia najnowocześniejsze badania i analizy (rys. 2).

Rys. 2 Wyważanie w zakładzie firmy Sulzer w Houston w Teksasie, USA

Po doprowadzeniu do pełnej sprawności

Firma Sulzer na czas oddała zadowolonemu klientowi pełny układ sprężarek. Następnie nasz zespół usług terenowych pomógł w rozruchu układu sprężarek i umożliwił podjęcie przez zakład normalnego cyklu produkcji.


Twoje centrum serwisowe

Sulzer Electro-Mechanical Services (US) Inc.

1910 Jasmine Drive

77503 Pasadena, TX

USA