Hovedfordeler
 • Fungerer som en frittstående overvåkningsenhet
 • Kobles til en CA 511 grafisk display og får da et fullt brukergrensesnitt, for innstilling og avlesing av alle parametere
 • Minimerer driftskostnader og øker tilgjengeligheten til pumpestasjonen
 • Kan kobles til alle overvåkningssystemer (SCADA) eller telemetrisystemer som støtter protokollene for Modbus eller Comli
Hovedbruksområder
 • Styrer og overvåker kommunale avløpspumpestasjoner
 • Visning av alarmer, manuell styring av pumper og endring av innstillinger, enten lokalt via det grafiske brukergrensesnittet eller ved bruk av AquaProg-programvaren
 • AquaProg-programvaren kan brukes til å sikkerhetskopiere innstillingene på harddisken og også for å laste ned alarmer, hendelser og historiske data
Avanserte funksjoner

Brukere kan ta i bruk PC 441 som en frittstående overvåkningsenhet. Alternativt AquaProg-konfigurasjonsprogramvaren kjøres på en PC som er koblet direkte til den lokale serviceporten eller eksternt, for eksempel via et modem. Innstillingene er passordbeskyttet på to nivåer for å unngå at uautoriserte kan gjøre endringer.

Fem ekstra enheter kan kobles til for mer avansert overvåkning:

 • CA 441: Lekkasjeovervåknings-enhet for overvåking av fire pumper med fellesalarmer eller en pumpe med tre separate alarmer
 • CA 442: Temperaturovervåknings-enhet for overvåking av fire pumper med fellesalarmer eller en pumpe og en separat mA-inngang for en vibrasjonssensor
 • CA 443: Overvåking av strømforsyning og forbruk for en pumpe eller for komplett stasjone
 • CA 622: Kommunikasjonsenhet for sending og mottak av informasjon til perifere produkter via RS 485 Modbus-grensesnitt
 • CA 781: Ekspansjonsenhet for utvidet antall digitale og analoge utganger

 

PC 441 tilbyr to muligheter for nivåføling:

 • Tilkobling av 4 til 20 mA nivåsensor
 • Nivåvipper
Funksjoner for hoveddesign
 • Pumpestart/ -stopp basert på:
  Nivåsettpunkt, tilfeldig startnivå, hastighet for nivåendring, tariffstyring, alternativt stoppnivå, ekstern kommunikasjon, stopp etter maks. driftstid, start etter maks stillstand
 • Pumpealternering: normal eller asymmetrisk
 • Driftssvar via motorstrøm eller tilbakemelding fra kontaktor
 • Reservedrift ved høytnivåvippe
 • Overløpsberegning og overvåking
 • Pulsfrekvens til analog, verdikonvertering (energi-/regn-/flytinnganger)
 • Alarmoppringing
 • GSM-/SMS-alarmer
 • Støtte for GPRS-modem
 • Protokoller for Modbus- og Comli-kommunikasjon
 • Analog datalogger: 16 kanaler, 1–60 minutter/prøve.
  Verdier målt: Nivå, motorstrøm på P1/P4, innløpsmengde/utløpsmengde, trykk, motor, lager
 • Temperatur (Pt 100) på P1/P4, beregnet energi/regn/mengde
 • Digital datalogger: P1/P4 på/av, alarmer på/av/kvittert
 • Sanntids (RT)-klokke for dato og klokkeslett, med 6 t intern backup
 • Beregning av innløpsmengde
 • Beregning av utløpsmengde
 • Beregninger av pumpekapasitet og alarm
 • Personal-alarm
 • Automatisk pumpereversering
 • Pumpemosjonering (tvungen start)
 • Automatisk tilbakestilling av motorvern
Nøkkelegenskaper
 • Avansert overvåking av én til fire pumper
 • Avansert styring av én til fire pumper
 • Kommunikasjon via GPRS, GSM, telemodem eller kabel
 • Loggføring av analoge signaler, digitale signaler og alarmer
 • Nivåmåling med 4 – 20 mA sensor eller nivåvipper
 • Mikser, veggvasker- og sumpspylingsstyring
 • Avansert beregning av pumpekapasitet og mengdeberegninger med alarmhåndtering
 • Overløpsmåling
 • DIN-skinne montert
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Dokumenter

Dataark

Monteringshåndbøker

Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
 • Buffertank for overvann
  Buffertanker for overvann fungerer som en buffer i perioder med kraftig nedbør. Dette er stadig viktigere etter hvert som områder blir mer utbygget, med harde overflater som tak, veier og parkeringsplasser som ikke kan absorbere regnvannet. Når buffertankene benyttes, kan selvfallssystem eller pumper dimmensjoneres for mindre maksimal mengde inn i kloakksystemet. Sulzers ekspertise gjør det mulig å minke de største hydrauliske belastningene på det eksisterende kloakksystemer.
 • Flomsikring
  Klimaendringer utfordrer dagens overvannsystemer Når store vannmengder flyter over sine naturlige bredder kan Sulzers omfattende utvalg av pumper tilby pålitelige, kostnadseffektive løsninger for flomsikring.
 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.
 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.
 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.
 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.
 • Overvannspumpestasjon
  Under kraftig nedbør tilfører overvannspestasjoner store mengder vann til mottakende overflatevann eller til avløpssystemer. Stasjonene har lenge vært en del av systemer for flomsikring, og blir stadig mer brukt i klimatilpasningsstrategier for lavtliggende kystbyer.
 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.
Relaterte produkter
 • Grafisk operatørpanel type ABS CA 511
  CA 511 er et operatørpanel for avansert overvåkning av pumpestasjoner. Den kan bare brukes i kombinasjon med PC 441 overvåkings-/styringsenheten. CAN-bussen styrer kommunikasjonen og leverer strøm. TFT 480 x 272-piksels display med 28 taster for å sikre brukervennlig betjening.

 • Lekkasjeovervåkingsmodul type ABS CA 441
  CA 441 overvåker lekkasje i nedsenkbare pumper. Den overvåker opptil fire individuelle pumper, eller én pumpe med flere alarmer, med fire signalinnganger. Enheten kan monteres enten i automatikkskapet eller opptil 250 meter fra pumpen (når du bruker samme jordingspotensial). CA 441 kan bare brukes i kombinasjon med pumpestyring PC 441

 • Temperaturovervåkingsmodul type ABS CA 442
  CA 442 er en temperaturovervåkningmodul med fire signalinnganger. Den kan overvåke én til fire pumper med kombinerte alarmer (en alarm per pumpe) eller opptil fire separate alarmer ved bruk av én enhet per pumpe. CA 442 kan kobles til PC 441 via et CAN-bus-grensesnitt og kan bare brukes i kombinasjon med PC 441 overvåkings-/styringsenheten.

 • Strømovervåkningsmodul type ABS CA 443
  CA 443 er et måleapparat for strøm og spenning som brukes enten for en overvåking av hele pumpestasjonen eller for en enkelt pumpe. Den kan kobles til PC 441 via en galvanisk isolert CAN-bus-grensesnitt og kan bare brukes i kombinasjon med pumpestyring PC 441.

 • RS 485 kommunikasjonsmodul type ABS CA 622
  Med modultypen ABS CA 622 kan du sende og motta informasjon til de eksterne produktene dine via den eksisterende pumpekontrollen din, PC 441, ved bruk av et RS 485 Modbus-grensesnitt.

 • Utvidningsmodul type ABS CA 781
  Med utvidningsmodulen type CA 781 får du utvidede muligheter med det eksisterende PC 441-systemet ditt.

 • Senkbare pumper
  Sulzer tilbyr vi noen av de mest omfattende seriene av senkbare pumper som finnes på markedet. Applikasjonene strekker seg fra små og middels store pumper for privat boligbygg og næring, til store pumper for det kommunale avløpsnettet, med stort innhold av filler og faststoffer, og i industrielle avløpsapplikasjoner.

 • Senkbare omrørere
  Sulzers energieffektive, senkbare omrørere egner seg for et bredt spekter av applikasjoner i industri- og kommunale renseanlegg. De gir den rette løsningen for å matche blandingsoppgaver for agitering, blanding, omrøring, oppløsning og suspensjon av faste stoffer i industri- og kommunale renseanlegg.
Sulzer styringssystemer gir en proaktiv løsning for nettverkspumpestasjoner

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss